Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2016/2017 > Září > Adaptační kurs SOU Domažlice – šk.rok 2016/2017

Adaptační kurs SOU Domažlice – šk.rok 2016/2017

Ve dnech 12.a 13.9.2016 proběhl adaptační kurs žáků prvních ročníků učebních oborů – K1A, K1B, D1C a S1T v prostorách trhanovského zámku. Kursu se zúčastnili třídní učitelé uvedených tříd -Bc.Marcela Drahonská, Mgr.Václav Hruška, Mgr.Marie Glötzerová a Alexander Hájek, zúčastnili se i učitelé odborného výcviku Vlasta Skalová a Jiří Ment a výchovný poradce Ing.Zdeněk Pitner . Adaptační kurs absolvovalo 99 žáků.

První den dopoledne proběhla přednáška kombinovaná s besedou por.Mgr.Brožové  - Policie České republiky v Domažlicích na téma trestní odpovědnost mladistvých. V části věnované besedě  byla pozornost soustředěna na problematiku drog a alkoholu.

Ve druhé přednášce, která proběhla v odpoledních hodinách, pan Mgr.Václav Šafařík seznámil žáky s dějinami Chodska a trhanovského zámku s důrazem na postavu Lomikara, o němž v závěru přidal několik pověstí tradujících se dodnes.

Dopoledne chlapci všech tříd absolvovali test fyzické zdatnosti (Kliky, sedy – lehy, člunkový běh), odpoledne všechny třídy vyrazily na turistický pochod po okolí Trhanova, dvě třídy zamířily na Hrádek, další na Pec a Babylon. Ve večerní části ve velkém sále proběhl hudebně taneční program, zatímco většina chlapců sportovala.

Druhý den v dopoledních hodinách proběhla beseda s výchovným poradcem a třídními učiteli, jejímž smyslem bylo vyhodnotit čas strávený mimo školu a proces seznamování se na úrovní  žák- žák a žák – učitel. Je potěšitelné, že kladné ohlasy a poznatky převažovaly. Cíle a úkoly spojené s adaptačním kursem byly splněny. 

 

                                                 Ing.Zdeněk Pitner

                                                 výchovný poradce SOU Domažlice

Foto šipka

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01