Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2017/2018 > Září > Adaptační kurs SOU Domažlice – šk.rok 2017/2018

Adaptační kurs SOU Domažlice – šk.rok 2017/2018

Ve dnech 25.a 26.9.2017 proběhl adaptační kurs žáků prvních ročníků oborů – M1S, K1B, G1K a S1T v prostorách trhanovského zámku. Kursu se zúčastnili třídní učitelé uvedených tříd –Mgr.Martin Šíp Ph.D, Ing.Miroslav Soukup a Mgr.Alena Konopíková, zúčastnili se i učitelé odborného výcviku Václav Vrána, Jaroslav Kresl , Jiří Ment, který se velmi úspěšně zhostil role zastupujícího třídního učitele za nemocnou Mgr.Markétu Duháčkovou a výchovný poradce Ing.Zdeněk Pitner . Adaptační kurs absolvovalo 85 žáků.

První den dopoledne proběhla přednáška kombinovaná s besedou Bc.Renaty Demeterové z Diakonie Západ – PLUS na téma krizová rizika a krizové situace v životě dospívajícího člověka.

Ve druhé přednášce, která proběhla v úterý v dopoledních hodinách, pan Mgr.Václav Šafařík seznámil žáky s dějinami Chodska a trhanovského zámku s důrazem na postavu Lomikara, o němž v závěru přidal několik pověstí tradujících se dodnes.

V pondělí dopoledne všechny zúčastněné třídy absolvovaly sportovní aktivity, organizované Mgr.Alenou Konopíkovou v zadní části zámeckého areálu zaměřené na rozvoj rychlosti a obratnosti stejně jako týmové soudržnosti v závěrečném štafetovém běhu. Odpoledne všechny třídy vyrazily na turistický pochod po okolí Trhanova, dvě třídy zamířily na Hrádek, další na Výhledy. V podvečerní části proběhl miniturnaj v kopané a několik volejbalových střetnutí mezi třídami za účasti učitelského sboru.

Druhý den po přednášce Mgr.Václava Šafaříka proběhla beseda s výchovným poradcem a třídními učiteli, jejímž smyslem bylo vyhodnotit čas strávený mimo školu a proces seznamování se na úrovní žák- žák a žák – učitel.

V závěru adaptačního kursu proběhlo vyhodnocení sportovní část a vyhlášení vítězného družstva, jímž se stali žáci třídy S1T.

Cíle a úkoly spojené s adaptačním kursem byly splněny.

 

Ing.Zdeněk Pitner

výchovný poradce SOU Domažlice

Foto

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01