Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Adaptační kurz

Adaptační kurzDSC_1379

 

Ve dnech 9.-11. září 2013 se žáci naší školy zúčastnili adaptačního kurzu. Žáci 1. ročníku oboru truhlář, kuchař-číšník, kadeřník, obráběč kovů se soustředili na zámku v Trhanově.

Cílem kurzu bylo ulehčit žákům nástup do nového kolektivu, seznámit se s novými spolužáky i třídními učiteli, rychleji se začlenit do kolektivu, navodit pozitivní klima třídy, posílit pocit zodpovědnosti vůči vlastní osobě i kolektivu.

 Náplní kurzu byly seznamovací hry, komunikační aktivity, kolektivní hry zaměřené na spolupráci, vytvoření pravidel pro komunikaci ve třídě.

Pod vedením třídních učitelů Mgr. Š. Fišrové, Ing. D. Hájkové, Ing. J. Krejzy, učitelů odborného výcviku L. Zieglerové, Bc. L. Wackera a výchovného poradce Ing. Z. Pitnera poznali žáci krásy Chodska – turistický pochod na Výhledy, Hrádek - a při přednášce si vyslechli historii trhanovského zámku a pověsti o Lomikarovi.

Adaptační kurz

SAM_3170+
SAM_3158+
SAM_3157+
DSC_1544
DSC_1543
DSC_1539
DSC_1538
DSC_1537
DSC_1532
DSC_1458
DSC_1404
DSC_1400
DSC_1379
DSC_1363
DSC_1351
DSC_1340
DSC_1324
DSC_1318
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01