Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Bavorský tisk

Akci byla v německých novinách věnována opravdu velká pozornost (půlka tiskové strany, resp. celá tisková strana). Ukazuje to na důležitost tématu i na skutečnost, že SOU Domažlice hraje prim v česko-německém sbližování jak ve školní, tak pracovně-firemní rovině. Pan Hamperl se těší na další spolupráci a příští rok by na veletrhu uvítal více českých firem, s nimiž by ty německé mohly jednat a uzavírat dohody.
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice