Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Partnerství > Berufsschule Cham > Školní rok 2015/2016 > Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötztingu

Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötztingu

Osm vybraných žáků ze třídy M2.S domažlického SOU absolvovalo ve dnech 30. 5. až 10. 6. dvoutýdenní intenzivní kurz němčiny v pobočce Berufsschule Cham v malebném lázeňském městečku Bad Kötzting. Během 80 hodin německého jazyka si žáci zopakovali základní slovní zásobu, komunikační fráze a vyjadřování v běžných každodenních situacích. Nemalá péče byla věnována rovněž specifickým technickým výrazům a odborné němčině, kterou mechanici-seřizovači jistě využijí ve své budoucí praxi. Vyučující, paní Ludmila Nusko, koncipovala hodiny pestře, často zařazovala herní aktivity a pro své žáky připravila úctyhodné portfolio materiálů dobře využitelných i jako příprava pro maturitní zkoušku. Ve čtvrtek 9. 6. účastníci kurzu navíc navštívili ekologickou teplárnu v Chamu, která pro výrobu tepla a případně i elektrické energie využívá dřevěné štěpky dovážené z regionu. Celý kurz byl zakončen testem, u kterého všichni žáci uspěli, a předáním certifikátů vedoucím školy, panem Rainerem Nusko. Příští rok se žáci mohou těšit na kurzy pneumatiky a logořízení, které proběhnou v rámci pilotního přeshraničního vzdělávání v německém Rodingu a Chamu.

Martin Šíp

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01