Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Cherchez la femme 2

Skupina dvaceti dívek ze stodské základní školy navštívila dne 3.12.2014 naši školu, aby si v rámci Projektu „ Ženy do techniky“ vyzkoušela ryze mužské činnosti, a to práci v truhlářské dílně a na pracovišti kovo. Dívky přivítal pan Jaroslav Bauer, náměstek hejtmana PK pro oblast dopravy, a ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková.

Dívky si vyrobily dřevěnou kostku – stojánek na tužky a na pracovišti kovo jednoduchý ozdobný šperk. Také si na CNC soustruhu vygravírovaly  svoje jméno na duralový přívěsek,který si odnesly na památku.

cherchez la femme 2

PC030810
PC030802
PC030805
PC030820
PC030811
PC030821
DSC_8977
PC030803
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01