Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Cherchez la Femme

Tak se jmenoval 1. ukázkový den, který se uskutečnil 14.11.2014 NA STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI DOMAŽLICE.

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Do projektu, který má za cíl odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ se zatím zapojilo 20 žákyň ze ZŠ Bor.

Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje. Propagované obory – kovo a truhláři

Dívky si vyzkoušely svoji zručnost v truhlářské dílně, kde byly seznámeny s jednotlivými druhy dřeva, s technikou, která se v truhlárně používá, poté si samy vyzkoušely práci s vrtačkou a dodělaly si dřevěnou kostku, kterou si odnesly domů. V druhé části dne si dívky vyráběly šperky a zkoušely si programování na CNC soustruhu, kde si gravírovaly vlastní jméno na duralový medailonek, který si rovněž odnesly s sebou.

2. den s technikou se uskuteční 3.12.2014

Cherchez la Femme

20141119145620-d743721b-me
20141118090641-24e9de40-th
20141118083625-3b2d3be0-me
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice