Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 Leták k výzvam SŠ VOŠ šablony

Plakát ProDigi

Obrázek1

Dne 14.2.2020 nabylo účinnost Rozhodnutí o poskytnutí dotace a byl vydán právní akt k projektu Lépe a kvalitněji, hurá! CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016839, v rámci výzvy           č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP. Celková částka projektu činí 1 561 672 Kč.

Projekt je zaměřený na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a zvýšení propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

Fyzická realizace projektu je od 1.2.2020 do 31.1.2022.

 Obrázek1

Dne 5.9.2019 naše škola podepsala Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s příjemcem Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42. Na základě této smlouvy spolupracujeme v projektu Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399. Celkový finanční podíl naší školy na tomto projektu činí 610 668 Kč.

Cílem projektu je podpora využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy.

Metodická i technická podpora bude realizována prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na sebeevaluaci kompetencí DigCompEdu a přípravu akčního plánu rozvoje digitálních kompetencí učitele i konkrétní školy.

 

 

 

Projekt

Leták šablony SS a VOS

1

V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem byla podepsána 8.1.2018

Celková částka činí 3.953.968,- Kč

                Prioritou a cílem projektu je dosáhnout co nejkvalitnějšího odborného vzdělávání a to jak vybaveností personální, tak i nabídkou nejmodernějšího vybavení strojírenských dílen odborných předmětů jako je robotika, hydraulika a pneumatika, a dále i nejnovějších technologií v oblasti truhlářské výroby a to i v rámci zájmového vzdělávání. Realizace projektu od 1. 1. 2018, ukončení 31. 12. 2020

 

1

V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Zkvalitnění výuky na SOU Domažlice, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008018. Žádost byla podána 6.9.2017.  Celková částka činí 1.405.194,- Kč.

            Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škole v dotazníkovém šetření vyvstaly jako nutné řešit – podpořit profesní vývoj pedagogů v oblasti inkluze, tandemové výuky, vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností mezi učiteli, zaměstnavateli a žáky. Novými metodami ve výuce je cílem zkvalitnit teorii i odborný výcvik. Cílem je také podpořit podnikavost žáků a jejich seberealizaci. Šablonou zaměřenou na doučování zabráníme předčasnému odchodu ze školy. Zahájení projektu 1.1.2018, ukončení 31.12.2020.

 

 

 

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01