Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2014/2015 > Červenec > Okres Cham získal pečeť kvality “Přeshraniční region vzdělávání”

Okres Cham získal pečeť kvality “Přeshraniční region vzdělávání”

V pondělí 13. července 2015 se v Technologickém kampusu v Chamu uskutečnilo slavnostní předání pečetě kvality „Přeshraniční region vzdělávání”, kterou získal zemský okres Cham. Ocenění bylo předáno z rukou státního sekretáře Georga Eisenreicha zemskému radovi Franzi Löfflerovi. Za Plzeňský kraj se slavnostního předání pečetě kvality zúčastnila Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu.

Zemský rada Franz Löffler zmínil při přebírání ceny nejen nízkou míru nezaměstnanosti, ale také pozitivní rozvoj celé oblasti, která se díky tomu dostala na přední místa mezi bavorskými zeměmi. „Na vzdělání klademe velký důraz a byli jsme jedni z prvních, kteří v roce 1993 odstartovali projekt, kdy jsme pro žáky uspořádali dny, během nichž jim byly prezentovány možnosti studia a budoucího povolání,“ uvedl Löffler. Zdůraznil také, že okres Cham patří dnes mezi 20 okresů v celém Německu, kterým zaznamenal největší růst, co se týká vzdělání. Jako příklad spolupráce je možné uvést dobře fungující spolupráci Odborná školy Cham a učiliště v Domažlicích, mezi nimiž probíhá vzájemná výměna studentů.

„Jsem ráda, že díky spolupráci s německou stranou mají studenti na obou stranách hranice možnost poznat jiný vzdělávací systém a kulturu,“ uvedla Jaroslava Havlíčková. „Pro Plzeňský kraj je toto partnerství velmi důležité. Jedním z důvodů je dobré jazykové vybavení studentů, protože zaměstnavatelé v Čechách stále častěji hledají německy hovořící odborné pracovníky v technických oblastech,“ dodala.

Na závěr Franz Löffler uvedl, že vítá toto ocenění jako závazek do budoucna a potvrdil, že na vzdělání bude okres i nadále klást velký důraz.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01