Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Den země 2014

22. 4. 2014 se jako již tradičně konal na SOU Domažlice Den Země, jehož cílem bylo seznámit žáky se základními principy ochrany přírody a krajiny a objasnit pojem udržitelný rozvoj.

         Žáci se v dopoledních hodinách zúčastnili exkurzí do sběrných dvorů směšného a nebezpečného odpadu, čističky odpadních vod a navštívili Sbor profesionálních hasičů v Domažlicích. Seznámili se tak s příjmem, tříděním a ekologickou likvidací směšného odpadu a odpadu ekologicky nebezpečných látek, viděli způsoby čištění odpadních vod a další ekologické zpracování aktivovaného kalu.  Ve sboru profesionálních hasičů si prohlédli techniku a dozvěděli se způsoby likvidace ekologických havárií, povodní a požárů.

         Někteří žáci připravili plakáty ke Dni Země, zahráli si hru Ekopolis – přemýšlíme o městě a shlédli dokumenty s ekologickou tématikou.

        V odpoledních hodinách žáci se svými pedagogy diskutovali o nových poznatcích a zhodnotili průběh Dne Země. Všichni se shodli na nutnosti ekologického chování celé společnosti i každého z nás, které začíná omezením používání nevratných obalů, šetřením vody a energií, tříděním odpadu, cestováním hromadnou dopravou a ohleduplným chováním k přírodě.  

Den země 2014

P4220550
P4220549
P4220548
P4220546
DSC_1242
DSC_1246
DSC_1251
DSC_6101
DSC_6104
DSC_1236
DSC_1221
DSC_1219
DSC_1210
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01