Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2014/2015 > Duben > Den Země 2015 na SOU Domažlice

Den Země 2015 na SOU Domažlice

22. 4. 2015  se konal na SOU Domažlice projektový den Den Země. Jeho cílem bylo seznámit žáky se základními principy a způsoby ochrany přírody a krajiny, s netradičními jedlými potravinami a objasnit pojem „trvale udržitelný rozvoj“.

      V dopoledních hodinách jsme se zúčastnili exkurze do Sběrného dvoru odpadu, navštívili Sbor profesionálních hasičů v Domažlicích a prohlédli  si arboretum Obchodní akademie v Domažlicích.  

     Hasiči si pro nás připravili velice poutavý a zajímavý program. Nejprve proběhla beseda, kde jsme se dozvěděli základní informace. A to jak se máme chovat, abychom požárům předcházeli a pokud už požár vznikne, tak co dělat. Poté nám hasiči ochotně ukázali vybavení požární stanice, které používají při požárech a dalších mimořádných událostech. Správce sběrného dvoru nám sběrný dvůr ukázal a seznámil nás se způsobem sběru odpadu, jeho tříděním, ekologickou likvidací a recyklací.

     V arboretu se nás ujali průvodci, kteří nám vysvětlili, co je arboretum, provedli nás mezi stromy a ukázali nám, jak se žije v týpí.

     Současně na naší škole proběhly dvě přednášky. Na jedné nás  RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. ze ZČU v Plzni seznámila s méně známými jedlými rostlinami, které jsme mohli i ochutnat.  A protože byl krásný jarní den, ukončili jsme projektový den pozorováním ekosystémů v okolí školy za odborného výkladu paní doktorky.

     Na druhé přednášce nám Ing. Krejza vysvětlil vztah mezi ekologií a myslivostí. Dozvěděli jsme se, jakými činnostmi se myslivost zabývá a v čem prospívá naší přírodě.

      V odpoledních hodinách jsme se svými učiteli diskutovali o nových poznatcích a zhodnotili průběh Dne Země. Všichni jsme se shodli na nutnosti ekologického chování celé společnosti i každého z nás, které začíná omezením používání nevratných obalů, tříděním  a  recyklací odpadu, šetřením vody a energií,  cestováním  hromadnou dopravou a ohleduplným chováním k přírodě. Protože to je jediná cesta, která vede k zachování rozmanitosti naší přírody i pro další generace.

Žáci SOU Domažlice

Den země 2015

ukazka techniky
prednaska
P1040127
P1040126
P1040123
P1040120
P1040110
Den Zeme
Den Zeme 22. 4. 2015
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01