Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Úřední deska > Organizace výuky

Organizace výuky

 Informace k provozu škol a školských zařízení od 3.května 2021

PROVOZ ŠKOLY od 26.4.2021 

Praktická výuka bude probíhat za osobní přítomnosti žáků dle rozvrhu hodin.

Organizace výuky od 26.4.2021 na odborném výcviku

Teoretická výuka bude probíhat distanční formou vzdělávání, tzn. žáci pracují v systému Teams, řídí se pokyny vyučujících (studují materiály, plní úkoly, připojují se online). 

Praktické i teoretické vyučování je pro všechny žáky povinné.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, učitele odborného výcviku nebo zástupce ředitelky. 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY od 26.4.2021 

Školní jídelna je od pondělí 26. 4. 2021 v provozu. Žáci mají možnost si objednat stravu na www.strava.cz.

 

Informace k rpovozu škol a školských zařízení od 26.4.2021

Podmínky pro vstup žáků a pedagogických pracovníků na praktické vyučování do budovy školy a míst poskytovaného vzdělání

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice