Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

ENERSOL EU 2016

Můžeme a musíme se učit i od mladé generace.

 Ve dnech 14. a 15. dubna proběhla v Brně mezinárodní konference projektu ENERSOL EU 2016. Témata byla zaměřena na obnovitelné zdroje energie, omezování emisí v dopravě, snižování energetické náročnosti apod.

 Tuto konferenci organizovaly takové instituce jako Asociace Enersol, ministerstva školství a mládeže, životního prostředí, průmyslu a obchodu, Národní ústav pro vzdělávání a další.

  Zastoupení byli reprezentanti z krajských kol ENERSOL-celkem 117 delegátů z celé ČR a přes 40 delegátů ze  Slovenska, Rakouska, Polska a Slovinska.

 Jedním z reprezentantů ČR byl i žák SOU Domažlice Milan Polák, který se svým projektem

Sruby-úsporné a ekologické bydlení zastupoval naší školu i na krajském kole Enersolu v Plzni a  republikovém v Nymburce kde byl vybrán i do delegace Plzeňského kraje na mezinárodní konferenci v Brně.

 Hlavním cílem této konference bylo motivovat studenty k jejich zájmu o vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a jeho trvalé udržitelného rozvoje.

 Studentské práce přednesené na této ingerenci svědčí o tom, že další osud naší planety není mladé generaci lhostejný.

 Můžeme s hrdostí konstatovat, že Milan Polák se svým příspěvkem mezi více než 150 delegáty nezapadl.

 Jeho vystoupení a úspěch na této mezinárodní akci svědčí o tom, že na škole SOU Domažlice je této oblasti věnovaná velká pozornost a že i práce našich žáků v této oblasti jsou na velmi dobré úrovni
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01