Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2017/2018 > Říjen > Exkurze do Muzea J.Jindřicha

Exkurze do Muzea J.Jindřicha

Odkaz Jindřicha Jindřicha

Dne 23. října 2017 jsme vzpomněli 50. výročí úmrtí hudebního skladatele a klavíristy, národopisce, propagátora lidové chodské kultury, sběratele chodských lidových písní a odborného publicisty, národního umělce Jindřicha Jindřicha. Rodák z Klenčí pod Čechovem prožil téměř celý svůj život v Domažlicích, kde uplatňoval nejen své učitelské schopnosti, ale i mnohostrannou hudební a skladatelskou činnost. Byl rovněž výborným varhaníkem, učitelem zpěvu, sbormistrem domažlických pěveckých spolků a dirigentem četných koncertů. Nelze v této souvislosti nevzpomenout vydání jeho devítidílného Chodského zpěvníku nebo národopisného díla Chodsko, které bylo úspěšně dokončeno po více než dvacetileté práci. Vedle toho je tu přes čtyři tisíce textů chodských lidových písní, které tento vzdělaný a pilný Chod nashromáždil. Rovněž se mu podařilo soustředit bohatství dokladů lidské činnosti řemeslné, tak i výtvarné do svého národopisného muzea, které v roce 1945 věnoval Domažlicím. O tom se ostatně můžete,podobně jako žáci prvních ročníků SOU v Domažlicích ,přesvědčit sami při návštěvě tohoto jedinečného muzea

Případné zájemce bych rád upozornil na jeho Chodský slovník, který sestavil PhDr. Josef Kotal. Text Chodského slovníku vychází z první podoby strojopisu, redakční úpravy jsou minimální. Všichni, kdo milují lidové umění, písně, tanec i lidovou moudrost, nezapomenou nikdy na tohoto vzácného člověka, jeho odkaz i na jeho rozsáhlé dílo.

IVAN NIKL

 

Foto

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01