Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Partnerství > Berufsschule Cham > Školní rok 2015/2016 > Exkurze do partnerské školy v Chamu a firmy Stangl & Kulzer Roding

Exkurze do partnerské školy v Chamu a firmy Stangl & Kulzer Roding

Ve středu 4. května se vyučující NJ stodské části SOU J. Königsmark zúčastnil, společně se dvěma kolegy němčináři z Domažlic a více než 45 žáky rovněž z Domažlic, exkurze do partnerské školy v Bavorsku Werner von Siemens Schule Cham a strojírenské firmy Stangl & Kulzer se sídlem v Rodingu, která s SOU Domažlice dlouhodobě úzce spolupracuje. Program akce, který  byl velmi pestrý, začal v Chamu návštěvou v partnerské škole, v její nové budově. Zde si žáci v doprovodu vyučujících mohli prohlédnout moderně vybavené učebny a též zhlédli kratší prezentaci o této škole. Dále byli seznámeni s perspektivou odborného vzdělávání v okrese Cham. Velké poděkování patří panu Siegfriedu Zistlerovi, řediteli naší partnerské školy, který si pro českou návštěvu našel čas ve svém nabitém programu. Dopoledne proběhla též návštěva firmy Stangl & Kulzer. Vzhledem k tomu, že tato firma výrazně rozšiřuje svoji výrobu a má zájem o kvalifikovanou pracovní sílu, je možné, že mezi domažlickými učni již našla či v brzké době najde i budoucí spolupracovníky. Po obědě dále následovala prohlídka firmy Roding Automobile, která je spřízněna s firmou Stangl & Kulzer, které se  rovněž zúčastnil ředitel naší partnerské školy. Závěr exkurze patřil prezentaci supersportovního roadsteru, vyráběného v malých sériích právě zde v Rodingu. Tento vůz lze srovnat s nejrychlejšími sportovními automobily světa. Německá strana zasluhuje velké poděkování za to, že umožnila domažlickým žákům účast na této pro všechny tolik přínosné akci. Po závěrečném společném focení odjížděli všichni s mnoha pěknými zážitky zpět do Domažlic. Vyučující NJ ze Stoda projevil při hovoru se zástupci navštívené firmy a též s ředitelem partnerské školy velký zájem o to uspořádat v příštím školním roce obdobnou akci také pro žáky stodské části školy, což bylo ochotně přislíbeno. A možná, že někteří stodští žáci SOU najdou právě v této firmě své budoucí pracovní uplatnění.

 

Mgr. Jan Königsmark

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01