Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Gastronomie

Absolventi tohoto oboru najdou široké uplatnění v oblasti technickohospodářské, v pohostinství, ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.
 

Odborné kompetence si žáci mohou doplnit a rozšířit prostřednictvím kurzů:

  • barmanský
  • somelierský
  • kurz studené kuchyně
Žáci se během studia účastní příprav a obsluhy rautů či banketů. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá z části státní a profilové.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice