Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Partnerství > Berufsschule Cham > Školní rok 2016/2017 > Nový strojírenský obor vyučovaný v Chamu

Nový strojírenský obor vyučovaný v Chamu

Vysoká škola technická v Deggendorfu ve spolupráci s technologickým kampusem v Chamu reaguje na aktuální trendy ve strojírenství a výrobě a nově zařazuje do svého portfólia bakalářských studijních programů i obor „Mechatronické a kyberfyzikální systémy“. Studijní program se zaměřuje především na mechatroniku a koncept Průmysl 4.0, digitální zpracování informací (cloudová úložiště, bezpečnost dat, síťové a internetové technologie), automatizaci, robotiku a v neposlední řadě též na aditivní výrobní techniky prostřednictvím 3D tisku kovu, tedy fenoménem, který má do deseti let vystřídat tradiční obrábění kovů ve většině strojírenských firem. Sedmisemestrální studium bude kombinací teoretické a praktické výuky, všechny přednášky jsou pak od třetího semestru naplánovány v angličtině. Podpoří se tak mezinárodní rozměr studijního prigramu, který se otevírá zájemcům o titul Bc. v technickém oboru nejen z Německa. Protože teoretická výuka bude kompletně probíhat v chamském technologickém kampusu, který úzce kooperuje s Berufsschule Cham, partnerskou školou SOU Domažlice, byla předběžně domluvena i možnost užší spolupráce české a německé strany. Otevírá se tak možnost modulárního výukového bloku určeného mechanikům-seřizovačům, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu a kteří byli doposud stran nabídky mezinárodní spolupráce oproti svým kolegům-němčinářům poněkud znevýhodněni. 

Martin Šíp

ch2

ch1

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01