Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Partnerství > Berufsschule Cham > Školní rok 2016/2017 > Přeshraniční spolupráce SOU Domažlice na mezinárodních konferencích

Přeshraniční spolupráce SOU Domažlice na mezinárodních konferencích

Během podzimu 2016 jsme měli možnost prezentovat probíhající intenzivní přeshraniční spolupráci mezi SOU Domažlice a Berufsschule Cham hned na dvou prestižních konferencích s mezinárodní účastí. 

Ve dnech 25. a 26. října 2016 proběhl v Karlových Varech dvoudenní seminář organizovaný DBG (Německým odborových svazem), krajskou pobočkou v Sasku, na téma Přeshraniční vzdělávání v učňovském školství. Pilotní česko-německý projekt domažlické a chamské odborné školy, v jehož rámci se českým žákům oboru Mechanik-seřizovač nabízí možnost absolvovat část teoretické i praktické výuky v Německu formou volitelného modulu, v konkurenci ostatních mezinárodních spoluprací rozhodně nezapadl. Na domažlickém modelu zúčastnění ocenili především ryze pragmatické zacílení projektu a jeho zakončení formou certifikátu Německé obchodní a hospodářské komory (IHK), který této formě vzdělávání garantuje standardizovanou kvalitu. Ostatní prezentované přeshraniční spolupráce odborných škol (například německo-holandská či německo-francouzská kooperace) vykazovaly sice širší rámce, ale potýkaly se často s nemalými právními a kurikulárními problémy souvisejícími se vzájemnou nekompatibilitou a nepropustností rozdílných vzdělávacích systémů. 

Dne 24. listopadu 2016 se pak konal již devátý ročník česko-německé konference Mariánskolázeňské dialogy, tentokrát s heslem „Společně posilovat hraniční prostor“. Velkoryse koncipované setkávání českých a německých subjektů z oblastí vzdělávání a průmyslu organizuje Německá řemeslná komora, pobočka Dolní Bavorsko a Horní Falc. SOU Domažlice zastoupené ředitelkou školy, Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, a koordinátorem česko-německé spolupráce, dr. Martinem Šípem, se prezentovalo v tematické sekci věnované propojení učňovského školství a příhraničního trhu práce. Těžištěm příspěvku se stalo připravované rozšíření spolupráce o nové učňovské obory (truhlář, kuchař-číšník a elektromechanik), na něž byly získány finanční prostředky Evropské unie. Živá diskuze, která se rozproudila po našem příspěvku, byla jistě neklamným znamením toho, že o podobně koncipované přeshraniční školské spolupráce resp. žákovské výměny je v českém i německém prostředí velký zájem a že domažlicko-chamský pilotní model může v tomto smyslu fungovat jako osvědčený (a především: již verifikovaný) vzor.

Martin Šíp

md

md2

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01