Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2015/2016 > Červen > Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötztingu
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötztingu

Osm vybraných žáků ze třídy M2.S domažlického SOU absolvovalo ve dnech 30. 5. až 10. 6. dvoutýdenní intenzivní kurz němčiny v pobočce Berufsschule Cham v malebném lázeňském městečku Bad Kötzting. Během 80 hodin německého jazyka si žáci zopakovali základní slovní zásobu, komunikační fráze a vyjadřování v běžných každodenních situacích. Nemalá péče byla věnována rovněž specifickým technickým výrazům a odborné němčině, kterou mechanici-seřizovači jistě využijí ve své budoucí praxi. Vyučující, paní Ludmila Nusko, koncipovala hodiny pestře, často zařazovala herní aktivity a pro své žáky připravila úctyhodné portfolio materiálů dobře využitelných i jako příprava pro maturitní zkoušku. Ve čtvrtek 9. 6. účastníci kurzu navíc navštívili ekologickou teplárnu v Chamu, která pro výrobu tepla a případně i elektrické energie využívá dřevěné štěpky dovážené z regionu. Celý kurz byl zakončen testem, u kterého všichni žáci uspěli, a předáním certifikátů vedoucím školy, panem Rainerem Nusko. Příští rok se žáci mohou těšit na kurzy pneumatiky a logořízení, které proběhnou v rámci pilotního přeshraničního vzdělávání v německém Rodingu a Chamu.

Martin Šíp

 

Crashkurs Deutsch in Bad Kötzting

 

Acht ausgewählte Schüler aus der Klasse M2.S der Berufsschule in Domažlice haben von 30. 5. bis 10. 6. einen intensiven Deutschkurs in einer Außenstelle der Berufsschule Cham in der malerischen bayrischen Stadt Bad Kötzting absolviert. Während der 80 Deutschstunden haben sich die Schüler den deutschen Grundwortschatz, wichtige Kommunikationsphrasen und auch die sprachliche Handlung in den üblichen Alltagssituationen wiederholt und erweitert. Ein besonderer Wert wurde auch auf das Fachdeutsch und spezifische technische Termini gelegt, die die zukünftigen Zerspanungsmechaniker bestimmt in ihrer Praxis ganz gut nutzen werden. Die Deutschlehrerin, Frau Liudmyla Nusko, hat den Kurs abwechslungsreich konzipiert, mit zahlreichen spielerischen Aktivitäten, und hat für die Teilnehmer ein gründliches Portfolio vorbereitet, das man ganz gut auch bei der Vorbereitung für die Abiturprüfung ausnutzen kann. Am Donnerstag, den 9. 6., haben die tschechischen Jungen noch ein umweltfreundliches Heizkraftwerk in Cham besucht, das die Wärme aus Hackschnitzel, das aus der Chamer Region stammt, herstellt. Der ganze Kurs wurde mit einem Test beendet, den alle acht Schüler bestanden haben, und mit der Übergabe der Zertifikate von Herrn Rainer Nusko, dem Schulleiter der Außenstelle in Bad Kötzting. Im nächsten Schuljahr können sich die ausgewählten Zerspanungsmechaniker auf den Pneumatik- und Logosteurungkurs freuen, die dank der piloten grenzüberschreitenden Beschulung in Roding., resp. Cham verlaufen werden.

Martin Šíp

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01