Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Den otevřených dveří

Pozvánka

Dne 14.1.2021 od 9:00 do 14:00 hodin proběhne na Středním odborném učilišti Domažlice a Středním odborném učilišti-místo poskytovaného vzdělávání Stod

                                                                   „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“.

Rodiče a budoucí žáci se dozví informace k jednotlivým oborům, na které se mohou na škole připravovat. Informace podají učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů tak i učitelé odborného výcviku.

Pro školní rok 2021/2022 se bude nově otevírat čtyřletý obor vzdělávání s maturitní zkouškou

65-41-L/01 Gastronomie, H+LO, kdy je možno získat po 3.ročníku výuční list nebo pokračovat v dalším studiu a získat maturitní vysvědčení.

Přijímací zkoušky do maturitních oborů se budou konat v případě, že bude v daném oboru vyšší počet přihlášených uchazečů, než je povolená kapacita žáků pro daný obor.

Obrázek1
Obrázek2
Obrázek3
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01