Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Javor

Zimní radovánky na Velkém Javoru 2017

Až na druhý pokus se letos podařilo zorganizovat mezinárodní zimní sportovní den na Velkém Javoru, který je pravidelnou společnou akcí Berufsschule Cham a SOU Domažlice. Kvůli nepřízni počasí, které v původním termínu slibovalo přívaly deště a vichřici, se česko-německá akce uskutečnila až 7. března 2017. Za SOU Domažlice a Stod se zúčastnila třicítka sportovních nadšenců z řad žáků napříč třídami a tři pedagogové jako dozor: dr. Martin Šíp, Mgr. Alena Konopíková a Ing. Jiří Baar. Přestože podmínky nebyly ani na začátku března ideální (zataženo, mírné sněžení), sportovní den se vydařil. Žáci si mohli vybrat jedno z pěti sportovních stanovišť (lyže, snowboard, biatlon, sáňky, sněžnice) a čtyři hodiny strávit na svahu Velkého Javoru se svými německými vrstevníky. Většina žáků využila též možnosti se občerstvit v německé restauraci; naproti tomu nabídka soutěžení s německými mužstvy zůstala z české strany povětšinou nepovšimnuta. Děkujeme německé straně za vzorné zorganizovaní akce a těšíme se na viděnou příští rok!

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01