Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků
Název akce: Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků
Termín akce: 13. 5. 2020 až 29. 5. 2020
Více informací na: https://www.soudom.cz/files/konzultace/informace-k-obnoven-osobn-prtomnosti-lkz-poslednch-roatnkz.pdf
výroční zpráva, informace pro žáky, informace pro veřejnost, obecné informace

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků


Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice