Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2015/2016 > Březen > Krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik

Krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik

Dne 16. 3. 2016 se ve Středním odborném učilišti Domažlice konalo v rámci celostátního projektu České ručičky krajské kolo soutěže s názvem KOVO Junior 2016. Soutěž byla určena pro žáky strojírenského učebního oboru vzdělávání strojní mechanik. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 11 studentů z šesti škol Plzeňského kraje. Nejlepší kvalitu a připravenost předvedl vítěz soutěže, žák 3. ročníku SOU Domažlice Jan Mathauser, který postupuje do celostátního kola, kde bude obhajovat vítězství praktické části z loňského roku, na druhém místě se umístila Šárka Pokorná, žákyně druhého ročníku, rovněž z SOU Domažlice, třetí byl Jan Fišer ze SPŠS Plzeň.

Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se skládala z výroby zámečnického výrobku podle výkresové dokumentace z připravených polotovarů, ve které soutěžící prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. V rámci objektivity prováděli hodnocení funkčnosti, přesnosti a kvality opracování soutěžního výrobku tři rozhodčí vylosovaní z pedagogických doprovodů zúčastněných škol a to anonymně pouze podle vylosovaných čísel. Druhá část se skládala z praktického měření, kde soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti z měření pomocí měřících přístrojů a měřidel. 

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v prostorách školní jídelny za přítomnosti zástupců odboru školství Plzeňského kraje JUDr. Jaroslavy Havlíčkové a Jaroslava Sokola. Díky štědrosti sponzorů Rosenberg Klenčí, Kdynium Kdyně, SWA Stod a Plzeňslého kraje si všichni soutěžící odvezli hodnotné ceny. Jmenované firmy, které se soutěže účastnily, jsou zároveň partneři naší školy v oblasti vzdělávání a všechny nabízí stipendiální programy pro studenty, kteří se vzdělávají ve strojírenských oborech a myslí na jistotu zaměstnání v těchto kvalitních firmách.

Výsledková listina

FOTO

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01