Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Královský Londýn

Ve dnech 19. – 23.3.2016 se celkem 36 žáků naší školy (18 z Domažlic, 18 ze Stoda) zúčastnilo zájezdu do Londýna, který pořádala cestovní kancelář JH Travel. Po zhruba dvanáctihodinovém  přjezdu západoevropskými zeměmi ( SRN, Belgie, Nizozemí a Francie) jsme dorazili do přístavu Calais, kde jsme vjeli do speciálně upraveného vlaku, který nás provezl pod kanálem La Manche do města Folkstone. Tedy po 45 minutách jsme se ocitli na Ostrovech. Naším cílem byla britská metropole – Londýn. První den byl zasvěcen prohlídce nejvýznamnějších památek tohoto velkoměsta, včetně návštěvy Národní galérie, místa bohatého na obrazy největších velikánů malířského umění , jakými jsou Leonardo da Vinci, Raphael, Rubens, Boticelli, celá plejáda holandských mistrů na čele s Rembrandtem apod. Návštěva tohoto kulturního stánku byla skutečným vyvrcholením prvního dne. Ten jsme zakončili návštěvou London Eye, z něhož měli žáci i díky lepšímu počasí a tedy i viditelnosti možnost vidět Londýn z ptačí perspektivy a uvědomit si, které pamětihodnosti jsme za první den navštívili.

Druhý den vedla naše cesta na zámek Windsor – letní sídlo královské rodiny. Dvouihodinová prohlídka nemohla postihnout vše, ale i tak jsme si odnášeli jedinečný zážitek, umocněný neustále se zlepšujícím počasím.  V odpoledních hodinách jsme zavítali do jedné z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí města nad Temží – Muzea voskových figur Madame Tussaud. Obdivovali jsme dovednost těch, kteří figuríny připravují, neboť  shoda s originálem je v celé řadě osobností takřka dokonalá. Projížďka v replikách anglických taxíků dějinami Londýna byla úžasná a zvěrečné 4D filmové představení bylo dokanalou tečkou za návštěvou tohoto skvostu.

Závěrečný den jsme strávili opět ve vnitřním Londýně, navštívili jsme katedrálu sv.Pavla, doky sv.Kateřiny, přes Tower Bridge jsme vstoupili do míst, která jsou spjata s anglickou historií zcela mimořádně- do Toweru, sídla anglických králů. I zdejší prohlídka patřila k těm, na něž nelze zapomenout. V závěru našeho putování Londýnem jsme jeli lodí po Temži do čtvrti Gteenwich a došli k stejnojmennému poledníku. Ve večerních hodinách jsme se s Londýnem rozloučili a dojeli do přístavu v Doveru, kde jsme se nalodili na trajekt, který nás bezpečně převezl do Calais a my se ocitli na starém kontinentu. Cesta domů ubíhala sympaticky a v odpoledních hodinách jsme dorazili do Domažlic. Unavení po cestě, ale plni krásných zážitků z cesty, kterou jsme tak zdárně absolvovali.

Londýn 2016

Photo0007
Photo0006
Photo0004
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01