Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Kyberšikana

Přednáška „Kyberšikana“ – p. Brožová z Policie ČR v Domažlicích uskutečnila přednášku ve třídě K1.A dne 3.11.2015 od 8:00-8:45 hodin, dále ve třídě M1.S dne 5.11.2015 od 9:50-10:35 hodin. Přednášku měla ještě naplánovanou třída M1.K, ale z organizačních důvodů, které nedovolily přijít p. Brožové na přednášku, se setkání odsouvá.

Na přednášce a následné diskuzi se žáci seznámili s pojmem kyberšikana = šikana, která využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Byli upozorněni na úskalí komunikace po soc. sítích.

 

kyberšikana

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice