Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2017/2018 > Květen > Praxe německých truhlářů na SOU Domažlice

Praxe německých truhlářů na SOU Domažlice

V týdnu od 14. do 18. května 2018 proběhla na naší škole praxe šesti německých truhlářských učňů z pobočky Berufsschule Cham ve Furt im Waldu. Čeští truhlářští mistři přitom pro Němce připravili zajímavý a pestrý program na celý týden – po čtyři dny vyráběli Němci spolu se svými českými vrstevníky společný výrobek – stolní fotbal ze tří druhů dřev. Práce v česko-německých dvojicích (vždy jeden český a jeden německý žák u jednoho pracovního stolu) se velmi osvědčila, rychle přibývala a dílo se opravdu podařilo. Hotový výrobek si němečtí učni ponechali jako suvenýr i jako vzpomínku na čas strávený v české truhlárně na SOU Domažlice. Pro pátý den praxe si pak česká strana připravila vydatný kulturní program: návštěvu domažlického muzea, „šikmé“ Kulaté věže a oběd v restauraci Dubina.

Praxe německých truhlářských učňů odstartovala de facto novou etapu česko-německé spolupráce mezi SOU Domažlice a její partnerskou školou Werner-von-Siemens-Berufsschule v Chamu. Zatímco doposud jezdili téměř výhradně čeští žáci do Německa sbírat tam zkušenosti, rozvíjet své znalosti cizího jazyka a navazovat přeshraniční přátelství, bylo to tentokrát poprvé, kdy naopak Němci dorazili na zkušenou do české partnerské školy. A nebylo to prvenství jediné – zatímco na české straně se o povolání truhláře zajímají výhradně chlapci, polovinu z německé skupiny truhlářských učňů tvořily dívky. Kéž by se tento trend v budoucnu prosadil i u nás!

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli. Na německé straně to byl ředitel pobočky Berufsschule Cham ve Furth im Waldu, pan Johann Altmann, a jeho agilní asistent, pan Andreas Bucher. Na české straně pak trio učitelů odborného výcviku a teorie SOU Domažlice ve složení Kamil Hruška, František Vavreček a Václav Vrána, kteří během akce vedle své truhlářské odbornosti prokázali i velmi slušné znalosti němčiny.

 

Za českou stranu Martin Šíp

 

Foto 21

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01