Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Královský Londýn 2019

Ve dnech 13. -17.dubna 2019 se našich 21 žáků spolu s pedagogickým doprovodem zúčastnilo zájezdu do britské metropole. Po přesunu do Calais jsme trajektem dorazili v ranních hodinách do Doveru, odkud jsme se vydali přímo do Londýna. Dopoledne jsme navštívili nejvýznamnější památky a místa spojená s anglickou historií - Buckinghamský palác, Downing street 10 – sídlo britského ministerského předsedy resp. předsedkyně, Whitehall, Wesminsterský most, stejnojmenné opatství a řadu dalších objektů. Milovníci umění zavítali do Národní galérie, kde měli možnost zhlédnout díla takových mistrů, jakými byli Leonardo da Vinci, Rafael, Van der Eyck, Rubens a další. Vyvrcholením odpoledního programu byla projížďka na Londýnském kole, které stojí na levém břehu Temže. Ubytování v anglických rodinách proběhlo bez problému a žáci měli možnost prověřit si své znalosti světového jazyka č. 1 v praxi. K jejich velikému uspokojení obstáli. V pondělí jsme vyjeli k dalšímu symbolu britské monarchie – na hrad Windsor. Prohlídka a okolí hradu se všem líbila, bylo skutečně co obdivovat. Hrad po požáru v roce 1992 je v obdivuhodném stavu a není divu, že jsme zde potkali turisty z celého světa. Odpoledne patřilo návštěvě proslulého muzea voskových figurín, v němž jsme strávili skoro dvě hodiny ve společnosti významných osobností ze světa kultury, politiky a sportu. Závěrečný den byl zasvěcen prohlídkám objektů typu chrám sv. Pavla, divadlo Globe, křižníku Belfast a zejména královskému hradu Tower. Odtud jsme jeli lodí do městské části Greenwich a navštívili zde královskou observatoř s nultým poledníkem. Ve večerních hodinách jsme nabrali směr k místu nejdražšímu – k domovu. Výlet přispěl k rozšíření poznání našich žáků o britském hlavním městě, stejně jako o životním způsobu, který žáci poznali pobytem v rodinách. Velkou zásluhu na celkově příznivém dojmu má i skutečnost, že počasí vyšlo dokonale a ani jednou jsme nemuseli rozevřít deštník, nepostradatelný to doplněk všech Ostrovanů.

Zdeněk Pitner

 

Foto šipka

Královský Londýn 2019

big_ben
oko
spolecna
tower_bridge
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01