Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2017/2018 > Duben > Slavnostní otevření modulů 2 a 3 naší partnerské školy v Chamu
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Slavnostní otevření modulů 2 a 3 naší partnerské školy v Chamu

V pátek 20. dubna 2018 proběhlo slavnostní otevření nově postavených modulů učňovské školy v Chamu. Pokračuje tak úspěšně proces centralizace školy nastartovaný v roce 2013, který počítá s postupným sestěhováním poboček vzdělávací instituce do jedné hlavní budovy v Chamu, v ulici Badstraße, nedaleko řeky Regen. Nově vznikající komplex bude sestávat celkem ze čtyř modulů: první modul pro elektrotechniku a mechatroniku již několik let funguje, druhý modul určený automechanikům a třetí pro kovo a obnovitelné energie byly právě dokončeny, poslední čtvrtý modul pro gastronomy a budoucí správní centrum se má dostavět v roce 2020. Jednotlivé moduly jsou barevně odlišeny a dohromady utvářejí nezaměnitelný ráz školy, která klade důraz na propojení teorie s praxí (využívá proto tzv. integrované učebny, ve kterých se spojuje laboratoř s multimediální učebnou), digitalizaci, odlehčenost a prostupnost (preferuje se používání přírodních materiálů a skla) a samozřejmě i ekologickou vstřícnost a otevřenost regenerativním zdrojům energie.

Samotný slavnostní akt začal v 10 hodin dopoledne ve vestibulu nově postaveného třetího modulu. Úvodních slov se ujali mj. Franz Löffler, chamský zemský rada, Albert Füracker, bavorský ministr financí, a Sigfried Zistler, ředitel chamské učňovské školy. V projevech zazněla především potřeba vzájemného propojení trhu práce, ekonomiky a učňovského školství. Opakovaně se připomínalo postupné zavádění prvků Průmyslu 4.0 do výroby, digitalizace všech průmyslových odvětí a s tím spojená potřeba navyšovaní kvalifikace pracovní síly. V neposlední řadě mluvčí zdůraznili strategickou polohu nové školy, která sousedí s Technologickým kampusem (pobočkou Technické vysoké školy v Deggendorfu) a místní kanceláří IHK (Německé průmyslové a obchodní komory) – tím vzniká výrazný synergický efekt, s něhož profitují všechny strany (kupříkladu laboratoře učňovské školy využívají studenti vysoké školy, IHK zase pomáhá zajišťovat praxe učňů apod.). Okolo poledne proběhla též bohoslužba vedená farářem Dietrem Zineckerem a děkanem Waltrem Kotschenreutherem, během níž byl vysvěcen kříž, jenž bude zdobit průčelí budovy. Slavnostní otevření nových modulů školy pak bylo završeno bohatým rautem a komentovanými prohlídkami nové školy, jichž se ujal sám ředitel, pan Zistler.

Mezi 150 pozvanými hosty byla jediná česká delegace a nás může jistě těšit, že šlo o zástupce SOU Domažlice. Slavnostního aktu se tak zúčastnili paní ředitelka, Mgr. Zdeňka Buršíková, zástupce pro praktické vyučování, Bc. Pavel Buršík, a překladatel dr. Martin Šíp.


Martin Šíp

 

Slavnostní-otevření-modulů-2-a-3-naší-partnerské-školy-v-Chamu

ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01