Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2018/2019 > LISTOPAD > SOU Domažlice na Mariánskolázeňských dialozích 2018

SOU Domažlice na Mariánskolázeňských dialozích 2018

I letos se zástupci SOU Domažlice zúčastnili prestižní česko-německé konference Marienbader Gespräche 2018 / Mariánskolázeňské dialogy 2018. Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se přitom v malebném lázeňském městě uskutečnil již jedenáctý ročník této akce pořádané Řemeslnou komorou Dolního Bavorska a Horní Falce. Hlavním bodem programu bylo paralelní jednání ve třech pracovních kruzích, které tematizovaly současnou situaci na příhraničním pracovním trhu, v průmyslu i ve školství a které se dotkly i problematiky udržení a rekvalifikace pracovních zdrojů. SOU Domažlice byla zastoupena v pracovním kruhu č. 1 nazvaném „Aktuální výzvy na přeshraničním trhu vzdělávání“. V českých a německých simultánně tlumočených příspěvcích měli účastníci konference možnost se seznámit s aktuálními výsledky výzkumů zaměřených na kvalitu českého a německého učňovského školství, i s konkrétními případy česko-německé spolupráce a kreativního přístupu na úrovní základního, středního a vysokého školství (v jednom příspěvku dokonce na úrovni školky). Domažlické učiliště přitom svým žákům ve spolupráci s partnerskou školou v Chamu nabízí ojedinělý model česko-německého přeshraničního vzdělávání, jehož součástí jsou jazykové kurzy a teoretické a praktické bloky v německé škole i německých firmách.

Martin Šíp

 

dialogy

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01