Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2017/2018 > Únor > SOU Domažlice na konferenci ve Weidenu

SOU Domažlice na konferenci ve Weidenu

V pondělí 19. února se v německém Weidenu konala mezinárodní konference s názvem „Oberpfalz und Region Pilsen im europäischen Kontext / Horní Falc a Plzeňský kraj v evropském kontextu“. Jediným zástupcem škol z Plzeňského kraje přitom bylo právě naše domažlické učiliště.

Po úvodních slovech, jichž se ujali mj. Franz Löffler, chamský zemský rada, Emilia Müllerová, bavorská ministryně sociálních věcí, či Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, následovaly přednášky věnované minulosti, současnosti a budoucnosti rozličných přeshraničních projektů – v souladu s názvem konference pak byla hlavním tématem především synergie Plzeňského kraje a Horní Falce, tedy dvou regionů, které v poslední době zažívají nebývalý hospodářský rozvoj a stávají se, jak několikrát zaznělo, doslova ekonomickou „lokomotivou“ regionu. Po polední pauze následovaly ještě paralelní přednášky spojené s pódiovými diskusemi na různá kulturní, hospodářská, ale i odborně zacílená (např. rozvoj regionální dopravy mezi Horní Falcí a Francií) témata.

Konference, jež byla slavnostně zakončena v pozdních odpoledních hodinách, proběhla v reprezentativních prostorách weidenské Max-Reger-Halle a všem zúčastěným stranám posloužila k navázání důležitých kontaktů i k oboustranné výměně zkušeností. SOU Domažlice na akci zastoupili ředitelka školy, Mgr. Zdeňka Buršíková, zástupce pro odborné vyučování Bc. Pavel Buršík a jako překladatel fungoval dr. Martin Šíp.

 

Martin Šíp

hala

program

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01