Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Pneumatika 2019

Kurz Pneumatika 2019

 

V týdnu od 14. do 18. ledna 2019 absolvovali vybraní žáci ze tříd M3. a M3.S domažlického učiliště odborný kurz „Pneumatika“ v naší německé partnerské škole v Rodingu. Tento kurz je přitom součástí čtyřletého česko-německého přeshraničního modulu, který je nabízen mechanikům-seřizovačům a má za cíl zvýšit jejich jazykové i odborné kompetence v cizojazyčném prostředí. Během jednoho týdne se tak mechanici-seřizovači seznámili s německou terminologií oborů pneumatika a hydraulika a naučili se sestavovat jednoduché i poměrně složité pneumatické obvody v simulačním programu na PC a také na výukových „boardech“ firmy Festo. Kurz byl zakončen testem získaných znalostí, u kterého všichni zúčastnění se ctí uspěli. Na závěr tak nezbývá než poděkovat lektorům kurzu, pánům Matthiasi Simethovi a Florianu Breuovi, za vzorné vedení výuky a personálu Hotelu Hecht, který se o českou skupinu celý týden staral a který nám v neposlední řadě také výborně vařil.

 

Martin Šíp

 

FOTO 21

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01