Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Adaptační kurz

Ve dnech 17. - 18. 9 proběhl v aréalu Svatý Štepán u Cheznovic adaptační kurz 1. ročníků SOU Domažlice.
Věřím, že adaptační kurz splnil očekávání nejen našich žáků, ale i třídních učitelů a budeme na něj všichni rádi vzpomínat.
 
 
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01