Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2019-2020 > Listopad > Mariánskolázeňské dialogy 2019

Mariánskolázeňské dialogy 2019

Letos opět se zástupci SOU Domažlice zúčastnili prestižní česko-německé konference Mariánskolázeňské dialogy 2019 (Marienbader Gespräche 2019). Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se konal již dvanáctý ročník této akce pořádané Řemeslnou komorou Dolního Bavorska a Horní Falce.

Mariánskolázeňské dialogy jsou specifické tím, že se zde setkávají uznávaní experti z různých institucí za účelem posílení a dalšího rozvoje kooperace mezi Německem, Českou republikou a Rakouskem. Hlavními tématy konference jsou každoročně přeshraniční spolupráce v oblasti řemesel, hospodářství a vzdělávání.

Ve třech pracovních kruzích se účastníci věnovali různým odborným tématům, která jsou naléhavá a vyžadují diskusi. Naše učiliště se zapojilo do prvního pracovního kruhu, kde byly projednávány strategie pro další rozvoj odborného vzdělávání, jež by mělo splňovat požadavky stále rychleji se měnícího trhu práce. Cílem tohoto setkání bylo projednat odborné vzdělávání, digitalizaci výuky i podnikání a s tím související fenomén dnešní doby tzv. Řemeslo 4.0.

Také Střední odborné učiliště v Domažlicích následuje trendy v digitalizaci výuky, posléze i řemesel, nabízí svým žákům moderně vybavená pracoviště, v nichž žáci získávají praktické dovednosti důležité pro jejich budoucí profesní život. Mariánskolázeňské dialogy byly proto pro zástupce naší školy nejen zdrojem inspirace, ale také motivací do dalšího vývoje. Díky Mariánskolázeňským dialogům proběhly rovněž mnohé diskuse o česko-německé spolupráci, které se naše škola rovněž aktivně účastní.

Za SOU Domažlice Mgr. Jana Bláhová

18-Plenum 19-Buršíková AK1

Tisková zpráva

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice