Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Přehled oborů > Obráběč kovů

Obráběč kovů

23-56-H/01 Obráběč kovů

Obor je zaměřen na obsluhu CNC strojů, sledování jejich provozu a kontrolu přesností obráběných součástí. Absolvent je připraven pro vykonávání řemeslné práce, získá základní vědomosti o kovech a dalších používaných materiálech. Ovládá výrobní zařízení, seřizuje a udržuje je. Má základní vědomosti o technologii výroby. Zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, používání norem.
 
Soustružník, frézař je nepostradatelnou profesí ve všech organizacích  zabývající se strojírenskou výrobou.
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice