Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Veřejnost > Projekt UNIV 3 > Pilotní ověřování vzdělávacích programů pro vybrané profesní kvalifikace na SOU Domažlice

Pilotní ověřování vzdělávacích programů pro vybrané profesní kvalifikace na SOU Domažlice

Pilotní ověřování vzdělávacích programů probíhalo v rámci projektu UNIV 3 jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání. Střední odborné učiliště v Domažlicích je do projektu UNIV 3 (UNIV, UNIV 2 Kraje) zapojeno dlouhodobě a to především v oblastech tvorby vzdělávacích programů a konkrétních zadání pro zkoušku, pilotního ověřování a hodnocení vzdělávacích programů a také v oblasti vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání. V rámci projektu UNIV 3 bylo realizováno pilotní ověřování pěti rekvalifikačních vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů, Kosmetička, Asistent kadeřníka, Dílenský montážník nábytku, Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku a připravováno je pilotní ověření profesní kvalifikace Dělník výroby dřevařských polotovarů. Ke každé z těchto pilotáží bylo proškoleno pět pedagogických pracovníků pro pozice Hodnotitelů a Průvodců.

Realizace vzdělávacího programu Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) proběhla v období 17. 9. 2013 – 12. 12. 2013. Do vzdělávacího programu bylo přijato 18 zájemců, z nichž kurz včetně závěrečné zkoušky úspěšně dokončilo 14 účastníků. Celková délka programu činila 215 hodin praktické i teoretické výuky.

Vzdělávací program Kosmetička (69-030-M) byl realizován v termínu 10. 1. 2014 - 11. 4. 2014 s celkovou časovou dotací 300 hodin. Z původně 12 přihlášených zájemkyň o uvedenou profesní kvalifikaci jich u závěrečné zkoušky uspělo 9.

Kurz Asistent kadeřníka (69–023-E) probíhal v období 14. 4. 2014 - 31. 5. 2014 s celkovým rozsahem 40 hodin výuky. Do kurzu bylo zapsáno 12 účastnic, z nichž 11 prokázalo potřebné znalosti a dovednosti uvedené profesní kvalifikace i u závěrečné zkoušky.

Vzdělávací program Dílenský montážník nábytku (33-020-H) byl zahájen 12. 4. 2014 a ukončen 21. 6. 2014. Celková hodinová dotace kurzu činila 100 hodin a do pilotního ověřování bylo zapojeno 9 účastníků. U závěrečných zkoušek prokázalo potřebné znalosti a dovednosti pro výkon uvedené profesní kvalifikace 8 účastníků.

Kurz Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (33-017-H) proběhl v termínu 15. 9. 2014 – 18. 12. 2014. Do kurzu s celkovou časovou dotací 150 hodin se přihlásilo 12 zájemců.

Z přihlášených zájemců kurz následně dokončilo 11 účastníků, kteří zároveň prokázali potřebné kompetence u závěrečné zkoušky.

Poslední připravovanou pilotáží v rámci projektu UNIV 3 je profesní kvalifikace Dělník výroby dřevařských polotovarů (33-025-E). Její realizace je plánována na období červen – září 2015. Již nyní je do vzdělávacího programu s celkovou časovou dotací přihlášeno 12 zájemců.

Pilotní ověřování vzdělávacích programů pro vybrané profesní kvalifikace na SOU Domažlice

AS1
AS2
AS3
AS4
CNC2
CNC3
CNC4
Diplom
DM1
DM2
DM3
DM4
KO1
KO2
KO3
KO4
OB1
OB2
OB3
OB4
SOU Domažlice - diplom
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01