Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > EVVO > Školní rok 2013/2014 > Plnění environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a průřezového tématu Člověk a životní prostředí ve školním roce 2011 / 2012
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Plnění environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a průřezového tématu Člověk a životní prostředí ve školním roce 2011 / 2012

     Cílem environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je zvýšit zájem občanů o životní prostředí a přispět tak k výraznějšímu zapojení všech do řešení ekologických problémů a uvědomování si důsledků konání a chování jednotlivce i celé společnosti na životní prostředí.

     Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice  v hospodaření školy i ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělávání uplatňuje aspekty environmentální výchovy a vzdělávání současně s průřezovým tématem Člověk a životní prostředí.

      Žáci i zaměstnanci školy přistupují odpovědně k cílům environmentální výchovy a vzdělávání, environmentální výchova je zařazena v souladu s programem EVVO do všech předmětů.

 

Hospodaření školy

 

 Zaměstnanci i žáci třídí odpad, šetří elektrickou i tepelnou energií a vodou.

      Při přípravě jídel ve školní jídelně se upřednostňují ekologické  suroviny z domácích zdrojů a vaří jen takové množství obědů, které je objednané.

      Na odborném výcviku se šetří energií, používají ekologicky nezávadné materiály  (vodou ředitelné laky, ekologicky nezávadné chladící kapaliny, ..), likvidaci použitých olejů a chladících kapalin zajišťuje Neutralizační stanice ve firmě Elitex Kdyně. Využívá se systém firmy MEWA PRAHA „Opakované používání čistících utěrek výměnným způsobem “.

    Důraz je také kladen na příjemné prostředí ve škole a vytváření pozitivních mezilidských vztahů.

 

Environmentální výchova a vzdělávání na škole

 

     Během školního roku   se žáci zúčastnili exkurzí do přírody se zaměřením na pozorování ekosystémů a sběr přírodnin, z kterých připravili výstavu. Výstava přírodnin byla během školního roku obnovována, žáci mohli vidět houby, mechy a lišejníky, listy stromů a před Vánocemi si prohlédnout  jmelí a přečíst si legendy, které se o něm vypráví.

      4. září 2011 žáci všech ročníků oboru vzdělávání truhlář navštívili Podlahárnu Nýřany, kde se seznámili s technologiemi, které nezatěžují životní prostředí, s mořidly na přírodní bázi a s programem ekologické likvidace odpadu.

     V měsíci říjnu 2011 žáci připravili nástěnku k Mezinárodnímu roku lesů a proběhla na naší škole literární soutěž  na téma Les a jeho tajemství. Žáci si mohli vybrat slohový útvar: Zamyšlení nad tím, co pro nás les znamená, vypravování příhody, která se odehrála v lese nebo subjektivně zabarvený popis. Zapojili se žáci i žákyně studijních i učebních oborů a nejzdařilejší práce byly umístěny na nástěnku.

     10. listopadu 2011 se koordinátorka EVVO Ing. Dana Hájková zúčastnila Regionálního setkání M.R.K.E.V. k ekologické výchově.

     Žáci oboru vzdělávání truhlář během odborného výcviku vyrobili ptačí budky a krmítka, která byla nabízena při dnech otevřených dveří a na prezentacích oboru truhlář.

 

     1. března 2012 proběhlo pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Milana Chovance Krajské kolo projektu Enersol 2012 – Program environmentálního vzdělávání, spojený s prezentací nejúspěšnějších soutěžních prací na téma Jak žáci hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor a snižování emisí v dopravě v kraji.

     Krajské kolo se konalo na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni a na jeho zahájení vystoupily naše studentky III. ročníku oboru Kosmetické služby s tanečním programem na téma amerického muzikálu Pomáda, který s nimi připravila učitelka odborného výcviku Marcela Forstová.

     Mezi nejlepší práce plzeňského kraje postoupily i tři práce našich žáků. Do hlavní kategorie projekt Úspora energie na SOU Domažlice po výměně oken zpracovaný studentem 1. ročníku nástavbového studia Podnikání Lukášem Heinrichem. Do tvůrčí kategorie byl vybrán model  větrné elektrárny zhotovený z tvrzeného polystyrenu na stroji FILOCAT, který vymyslel a vyrobil žák II. ročníku oboru vzdělávání obráběč kovů Jan Jaroslav Petrásek. Žák II. ročníku oboru vzdělávání truhlář Tomáš Ježek představil na projektu Enersol skládačku z masivního dřeva pro předškolní děti a s ní ve tvůrčí kategorii zvítězil. Jan Jaroslav Petrásek obsadil 3. místo a Lukáš Heinrich se v hlavní kategorii umístil na 5. místě.

     Lukáš Heinrich a Tomáš Ježek se stali členy družstva Plzeňského kraje a  reprezentovali Plzeňský kraj na Celostátní konferenci Enersol pořádané ve dnech 22. a 23. března 2012 v Pardubicích. Konference byla příspěvkem programu na podporu konkurenceschopnosti ČR a talentovaných žáků středních škol. Naši žáci se tak zapojují i do environmentálního vzdělávání zaměřeného na úsporu energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.

 6

 

     Naše škola se zapojila do přípravy a realizace projektu Zdravé město, jehož organizátorem byla obecně prospěšná společnost Úhlava. Na akci Den Země – Vítání jara, která se konala 31. března 2012 v Klatovech,  žáci zhotovili ptačí budky, stoličky pod květináče a upekli staročeské pečivo. O tyto výrobky byl mezi návštěvníky akce velký zájem a už v dopoledních hodinách byla většina výrobků vyprodána. A tak  se i naši žáci mohli podílet na obnovení velikonočních tradic zhotovením výrobků  z přírodního materiálu – dřeva, které slouží k ekologickým účelům a nabídkou pečiva charakteristického pro náš region.

 7

 

     5. dubna 2012 ukončily Mgr. Weberová a Ing. Hájková prezentací a obhajobou závěrečné práce specializační studium pro koordinátory EVVO na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích. Délka kvalifikačního kurzu byla 250 hodin (3 semestry).  

   20. dubna 2012 se žáci zúčastnili akcí pořádaných ke Dni Země, v nichž se zabývali nejrůznějšími odbornými, praktickými i teoretickými tématy pod vedením svých učitelů.

     Akce byly připravené tak, aby si každý mohl vybrat tu aktivitu, která ho zajímá. Žáci navštívili čističku odpadních vod, vodní elektrárnu ve Stodě, hasičský záchranný sbor, sběrný dvůr odpadů v Domažlicích i ve Stodě, průmyslovou zónu ve Stodě, uctili památku mrtvých z transportu smrti, kteří jsou pochováni v Háji umučených ve Stodě,  zahráli si hru Ekopolis, pracovali na projektu modifikovaných potravin, naučili se pléct košíky z pedigu, ve škole ve Stodě si sestavili elektrické obvody. Nechyběly ani vycházky do okolní přírody spojené s poznáváním stromů, květin a chráněných území Chodska. Na závěr všichni zhodnotili akci a diskutovali o problémech života na naší Modré planetě.

     Koncem června 2012  žáci na výletech a exkurzích pozorovali přírodu a diskutovali o životě na Zemi.

 

 8

 

 9

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice