Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Pneumatika - kurz

Pět žáků SOU Domažlice se od 3.3. do 7.3.2014 v Rodingu účastnilo kurzu ,,Pneumatika“, který je součástí projektu ,, Přeshraniční vzdělávání“, na kterém SOU Domažlice spolupracuje s partnerskou Berufsschule Cham – Roding a Hospodářskou komorou Regensburg. Žáci třetího ročníku oboru mechanik-seřizovač dokázali, že výběr technického studijního oboru byl pro ně správnou volbou.

Technické myšlení jim pomohlo při výuce odborného předmětu v němčině. Od minulého roku sice ve škole navštěvují kroužek odborné němčiny, ale čtyřicet hodin výuky, které vedli učitelé z Rodingu, nebyly pro nikoho jednoduché. Při tlumočení se během tohoto týdne střídaly učitelky němčiny z SOU Domažlice. Po třech dnech teorie přišla na řadu výuka praktická, na kterou je Berufsschule Roding kvalitně vybavena. K jednotlivým úkolům si žáci nejprve sami vytvořili pomocí počítačového programu pneumatické schéma, a poté si na výukových panelech mohli sami vyzkoušet, zda jednotlivé prvky do pneumatického obvodu dobře sestavili. Pokud bylo vše v pořádku, pneumatický obvod fungoval a válce se daly do pohybu.

Tento projekt bude tento rok dále pokračovat výukou odborné němčiny v SOU Domažlice, praxí v německé firmě a výukou programu ,,Logo řízení“, která proběhne koncem tohoto školního roku v Chamu.

MB

Pneumatika kurz

WP_20140305_008
WP_20140305_004
WP_20140304_026
WP_20140304_025
WP_20140304_024
WP_20140304_022
WP_20140304_008
WP_20140304_005
WP_20140303_005
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01