Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Podnikání

Podnikání
Dvouleté nástavbové studium , absolvent je po ukončení studia připraven vykonávat ekonomické, provozně – ekonomické , obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při vedení vlastní firmy.
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice