Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Podnikání

Nástavbové studium oboru Podnikání

Absolventi všech učňovských oborů mohou na SOU Domažlice nastoupit do dvouletého vzdělávacího programu Podnikání, který je zakončen maturitou. Úplné středoškolské vzdělání tak zajistí studentům výhodu na pracovním trhu, nebo v oblasti jejich soukromého podnikání. Získat maturitu v oboru Podnikání má tyto výhody:
 
  • umožňuje zvládnutí podnikatelských aktivit v profesní oblasti už ukončeného učňovského oboru
  • založit a řídit vlastní firmu bude díky znalostem jednodušší
  • absolventům umožní zastávat funkce technicko-hospodářského charakteru
  • umožní uplatnění v obchodní sféře a při marketingových činnostech
  • aj.

Absolvent má výuční list a chce si dodělat maturitu? Dvouleté nástavbové studium na SOU Domažlice ho připraví do života

Získáním maturity v oboru Podnikání získají absolventi vědomosti, které využijí ve všech oblastech svého života. V praktické rovině si doplní vzdělání o:
  • znalosti z administrativně-ekonomických činností
  • účetnictví
  • jazykové znalosti
  • společenskovědní a matematické znalosti
  • porozumění informačním a komunikačním technologiím

Zvyšte si kvalifikaci nástavbovým studiem.
Kontaktujte nás pro více informací

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01