Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Uchazeč > Podpora technického vzdělávání

Podpora technického vzdělávání

Podpora technického vzdělávání na Středním odborném učilišti v Domažlicích 

Škola ve školním roce 2014/2015 vyučovala 611 žáků (403 žáků v Domažlicích + 158 ve Stodě) z toho 170 ve 3 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, 380 žáků v 5 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na kovoobrábění, dřevozpracování, a služby. 43 žáků ve dvouleté denní a 18 žáků ve tříleté dálkové formě vzdělání nástavbového studia. Cílová kapacita školy je 1335, z toho kapacita Prokopa Velikého 640 v Domažlicích je 590 žáků. Prospěchové výsledky žáků v průběhu studia a výsledky závěrečných zkoušek jsou srovnatelné se školním rokem 2013/2014. U maturitních zkoušek se projevil neprospěch nejen z jedné části zkoušky, ať to již byly písemná práce, didaktický test nebo ústní zkouška.

 

             Za úspěch považujeme přetrvávající zájem žáků o čtyřletý obor vzdělání mechanik seřizovačtříletý obor vzdělání obráběč kovů, strojní mechanik, strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a elektromechanik pro zařízení a přístroje.

 

Významný byl úspěch našich žáků v soutěžích odborných dovedností

V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů v Brně 2014 náš žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač Marek Jurgovský obsadil 2. místo.

Marek Jurgovský, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, se v regionálním kole soutěže Kovo Junior v řídicím systému Heidenhain konané v Rokycanech umístil na 2. pozici a postoupil do celostátního kola, ve kterém se umístil na pěkné 7. pozici.

Medailových příček dosáhli i naši strojní mechanici v krajském kole soutěže KOVO Junior 2015 konané v Tachově. Na prvním místě se umístil Jan Mathauser a postoupil do celostátního kola, ve kterém se umístil na nádherném 4. místě. Třetí místo na regionu v Tachově vybojovala Šárka Pokorná, žákyně prvního ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. O to cennější toto třetí místo je, neboť Šárka byla jediná žákyně a prvačka a soupeřila se žáky třetích ročníků.

 

            Dne 23. září 2014 se žáci 3. ročníku oboru truhlář Radek Jarina a Michal Berka v soutěži „Machři roku“, která proběhla na Celostátním setkání učňovské mládeže, umístili na 6. – 9. místě z 25 družstev z celé ČR. Dne 17. března 2015 se žáci 2. ročníku Dominik Jírovec a Vladimír Čáslava umístili v soutěži „O hoblík Káji Hoblíka“ jako družstvo na 4. místě.

 

V odborných dovednostech bezpečnostních systémů na 14. ročníku soutěže „Jablotron cup 2014“ konané 21. října 2014 v České Třebové se na 4. místě umístili žáci oboru mechanik elektrotechnik Nikolas Havel a Antonín Beneš.

V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali republikovou soutěž GES ELEKTRONICS CUP 2015 pro žáky elektrotechnických oborů zaměřených na zabezpečovací techniku. Do Stoda se 23. – 24. března 2015 sjeli zástupci ze 14 středních škol z celé České republiky například Tábora, Chomutova, Prahy, Příbrami, Ústí nad Labem, Liberce, Kutné Hory, Ostravy, Plzně a Stoda. Slavnostního zahájení se účastnil významný host biskup plzeňské diecéze J. Ex. Msgre. RNDr. František Radkovský, který soutěžícím popřál mnoho úspěchů a podpořil je ve studiu technických řemeslných oborů.

 

      V pátek 15. května 2015 jsme slavnostně zahájili provoz dílen odborného výcviku strojírenských oborů Středního odborného učiliště Domažlice. V provozu představili naši žáci nové stroje a technologie pořízené z projektu ROP NUTS II Jihozápad za 15 milionů korun. Co jsme pořídili? Pěti osé univerzální CNC frézovací centrum s řídicím systémem Siemens, předseřizovací přístroj, soustružnické centrum s řídicím systémem Fanuc, přístroje k měření drsnosti a tvarových odchylek výrobků, ostřičku nástrojů a kruhoměr. Také 3 D tiskárnu a novou multifunkční učebnu programování s 15 počítačovými sestavami, interaktivním dataprojektorem, vizualizérem, ozvučením a nábytkem. Velmi nás potěšila hojná účast zástupců strojírenských firem, úřadu práce, hospodářských komor a zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje. Všichni přítomní si prošli dílny a ocenili vybavení naší školy. Součástí tohoto slavnostního aktu byla také konference určená spolupracujícím strojírenským firmám, kde jsme představili inovovanou možnost spolupráce firem a školy.

Potěšující je, že se v letošním roce podařilo nejen zařadit do vzdělávání, ale také otevřít obor strojní mechanik nově se zaměřením nástrojař. Tento obor je velmi žádaný na trhu práce a absolventů tohoto oboru je značný nedostatek. Zástupci firem projevili zájem žáky oboru nástrojař podpořit stipendiálně.

           

           SOU Domažlice již šestým rokem pořádá pro své žáky odborné a poznávací exkurze. Nabízí jim tak další možnost, jak rozšířit své znalosti a jazykové dovednosti, např. návštěva firmy Braun na výrobu oken, návštěva kadeřnického salonu v Lamu, pro strojírenské obory školení robota, školení Siemensu v Erlangenu, školení Gibscam, školení 3 D tiskárny aj.

 

V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se 23. - 26. června 2015 dva žáci oboru obráběč kovů a dva truhláři účastnili odborného kempu v Tachově. Po dva roky (2013, 2014) jsme pořádali na naší škole Středním odborném učilišti v Domažlicích tyto odborné kempy pro talentované žáky.

 

Naši žáci prezentovali své výrobky na 6. ročníku rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ konané 28. května 2015 v Techmanii Science Center v Plzni, vyhlašované Plzeňským krajem. Na 3. místě s výrobkem dřevěné truhly se umístil Radek Svoboda, žák 2. ročníku oboru truhlář. V prostorách plzeňské Techmánie Science Center byli oceněni za výborné výsledky v republikových soutěžích Jan Mathauser, žák 2. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a Marek Jurgovský, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, kteří obdrželi hodnotné ceny z rukou hejtmana PK Václava Šlajse. Slavnostní pohoštění pro vítěze ve formě rautu připravili naši žáci oboru gastronomie.

 

Na základě častých dotazů našich absolventů jsme 18. března 2015 poprvé pořádali v prostorách budovy školy Prokopa Velikého 640 informační burzu pracovních a studijních příležitostí s názvem „Berufsinfomesse“ pro naše žáky 3. ročníků učebních, 4. maturitních ročníků a absolventy nástavbového studia. Ve spolupráci s Úřadem práce Domažlice, Landkreis Cham, OHK Domažlice a IHK Cham jsme připravili pro naše žáky „Veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání“. Přítomno bylo kolem 12 zástupců nejen strojírensky zaměřených firem, pracovníků škol, komor, cechů a sdružení, a to jak ze strany českých, tak i německých firem. Žáci tak získali informace tak říkajíc z první ruky ohledně pracovního uplatnění a získali velmi cenné kontakty. Někteří žáci si domluvili brigády o letních prázdninách. Přítomni byli zástupci všech oborů, které na škole vyučujeme – strojírenství, elektromechanik, truhlář, gastronomie, kadeřník, kosmetička. Tato burza pracovních příležitostí měla veliký ohlas nejen u našich žáků, ale také u vystavovatelů, kteří od nás odjížděli maximálně spokojeni.

 

Prezident České republiky Miloš Zeman zavítal v rámci své návštěvy Plzeňského kraje 5. března 2015 do Domažlic. Pan prezident poobědval v restauraci Dubina, a tak naši žáci oborů gastronomie a kuchař – číšník Středního odborného učiliště Domažlice měli možnost podílet se na obsluze prezidenta republiky. Žáci uplatnili své zkušenosti získané z obsluh ve Valdštejnském paláci, v sídle Senátu PČR v Praze.

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 se naše škola přihlásila do pilotního ověřování přijímacích zkoušek ke vzdělávání na střední školu. Do tří čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou tedy mechanika seřizovače, kosmetické služby a gastronomie jsme konali přijímací zkoušky. Testy žáci konali z českého jazyka a matematiky. Výsledky vyhodnotil Cermat. Výsledky zkoušek se žáci dozvěděli v přijímacím řízení 22. dubna 2015 i s tím, zda byli na zvolený obor přijati. Pořadí přijatých uchazečů se odvíjelo od prospěchu v 8. třídě a polovině 9. třídy, zdravotní způsobilosti a alespoň 10% úspěšnosti složení testu z pilotního ověřování.

             Naši žáci oborů vzdělání obráběč kovů, truhlář, kadeřník, kuchař – číšník již šestým rokem ve školním roce 2014/2015 skládali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání a to písemné, praktické a ústní (v tomto školním roce bylo povinné).

            Žáci čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou pátým rokem skládali státní a profilovou část maturitní zkoušky. Státní část maturitní zkoušky se skládala z českého jazyka (ústní, písemná část a didaktický test), z cizího jazyka (ústní, písemná část a didaktický test) nebo matematiky (didaktický test). Profilová část maturitní zkoušky se skládala ze dvou ústních zkoušek z odborných předmětů a praktické maturitní zkoušky.

 

            Naši absolventi již šestým rokem obdrželi Europass, který prezentuje informace o profesních schopnostech a dovednostech a profesním uplatnění v jazyce, kterému se u nás učili, a tím zvýší jejich možnost uplatnění na trhu práce v zemích EU.

            Rovněž 12 žáků, kteří se účastnili třítýdenní výměnné odborné praxe v německých firmách, získali Europass, v němž mají odborné a profesní kompetence, kterých odbornou praxí získali. Program podpory česko-německých odborných praxí prostřednictvím koordinačního centra Tandem a za finanční podpory z fondu Leonardo da Vinci jsme realizovali pro mechaniky seřizovače a obráběče kovů (6 žáků) čtvrtým rokem. Prvním rokem 6 žáků oboru gastronomie konali souvislou 3týdenní praxi v hotelech a restauracích v SRN – v Rodingu. Finančně byl projekt podpořen z Česko-německého fondu budoucnosti. Odbornou praxí žáků se prohloubila spolupráce s jednateli německých firem a gastronomických zařízení, jejich instruktory a Berufsschule v Chamu.

 

Dne 30. dubna 2015 získala naše škola mezinárodní certifikát International Education Society, London (IES). Naši žáci mají možnost získat tento mezinárodní certifikát uplatnitelný jak u nás, tak v zahraničí. Zvyšuje šanci na získání zaměstnání. Jsme jediná vzdělávací instituce v Plzeňském kraji, která tuto mezinárodní certifikaci vzdělání má.

 

Na partnerství uzavřené mezi Středním odborným učilištěm Domažlice a Berufsschule Cham 15. května 2012 navázaly další aktivity např. exkurze ve firmě RKT v Rodingu, Zollner v Zandtu, tisková konference k pilotnímu projektu IHK Cham „Hranice překračující vzdělání“, kdy tento projekt umožňuje žákům prohloubit německý jazyk o odbornou terminologii v pneumatice a Logo řízení, naučit a vyzkoušet si pneumatiku a Logo řízení v učebnách v Berufsschule v Chamu a vykonat 14 denní praxe v německých firmách a získat tím osvědčení Berufsschule Cham, které žákům usnadní vstup na evropský trh práce. Ve čtvrtek 30. dubna 2015 v obřadní síni domažlické radnice získalo 5 absolventů oboru mechanik seřizovač Certifikát Obchodní a průmyslové komory Regensburg (IHK) o absolvování projektu přesahujícího hranice Pneumatika a Logo řízení. Po dobu čtyř let měli tyto žáci intenzivní kurzy odborné němčiny a 3 čtrnáctidenní praxe, které konali na pneumatice v Rodingu, Logo řízení v Chamu a v německých firmách (Marek Jurgovský, Ondřej Karban, Jan Kuželík, František Nedvěd a Štěpán Krejča).

Dalšími významnými společnými aktivitami byly např. třítýdenní praxe našich žáků v německých firmách, sportování na Velkém Javoru, výlet do Mnichova, účast našich žáků na výuce češtiny v Chamu, 7. ročník mezinárodního turnaje v kopané pro 15 týmů se uskutečnil ve Furthu im Wald, třídenní výlet do Berlína a další drobné aktivity. 19. prosince 2014 jsme se zúčastnili slavnostního otevření a vysvěcení nové budovy školy pro elektrikáře a mechatroniky v Chamu. Zprovozněna byla jedna z částí nového školního komplexu. Společně s partnerskou školou Berufsschule v Chamu jsme se 20. dubna 2015 zúčastnili česko – bavorských dnů, jako příklad úspěšné přeshraniční spolupráce. Na náměstí Republiky jsme společně představili strojírenské obory, na PC programy obrábění CNC strojů, zájemci si mohli vyzkoušet některé činnosti nebo si odnést suvenýry z tvrzeného polystyrénu vyrobené našimi žáky na drátořezu. Spolupráce s Berufsschule v Chamu se týká i ekologického vzdělávání. Mezinárodní konference Enersol konané v Jihlavě, se letos poprvé zúčastnili i Němci, které zastupovala Technická škola ve Walmünchenu s prezentací hybridních článků. Společně jsme vytvořili devítičlenné družstvo. Na téma Obnovitelné zdroje energie vytvořili zástupci partnerské školy Technikerschule Waldmünchen, kterou zastupoval Josef Fuchs s prezentací na téma Nachrüstung eines Photovoltaik - Modules zum Hybridkollektor. Další dubnovou akcí byla třídenní česko – německá exkurze do Prahy, která měla stejně jako v loňském roce obrovský úspěch. Letos jelo do Prahy 53 žáků z obou škol. Seznámili se nejen s historií a nejvýznamnějšími pamětihodnostmi naší metropole, ale také navštívili německé velvyslanectví a Senát Parlamentu České republiky. Velmi příjemné bylo setkání s politikem domažlického regionu – senátorem Janem Látkou. Největším zážitkem byla opět projížďka na Pražský hrad na segwayi. 

 

            Úspěšně se rozvíjí česko-německá spolupráce naší školy s Realschule Neunburg vorm Wald. I s touto školou jsme společně realizovali mnoho akcí, např. společný výlet do jižní Francie, Baumesse v Mnichově, tanečně – jazykový projekt „Creative Attack“, kdy se žáci pod vedením renomovaného tanečníka Alana Brookse učili vyjadřovat tancem svoje pocity. Uskutečnilo se 3 denní praktikum německých žáků na našich pracovištích odborného výcviku, v rámci výběru povolání navštívili žáci partnerské školy truhlářskou dílnu, kde si pod vedením učitele odborného výcviku a za pomoci českých žáků vyrobili jednoduchý výrobek. Žáci oboru gastronomie se účastnili charitativní akce „Škola pro smysl – Schule für die Sinne“, kde společně s německými žáky pomáhali při obsluze hostů slavnostní akce, na které vařilo 7 významných kuchařů z okolí Neunburgu.

Veškeré tyto aktivity vedly k rozvoji komunikačních, jazykových, odborných a multikulturních dovedností. Dne 5. června 2014 došlo ke slavnostnímu uzavření partnerství Středního odborného učiliště v Domažlicích s Realschule Neunburg vorm Wald – v Centu Bavaria Schönsee – školy uzavřely společné partnerství po 3 leté aktivní spolupráci a řadě společných akcí a projektů. Realschule Neunburg je po Berufsschule Cham 2. partnerskou školou SOU Domažlice. Účastnili jsme se 8. prosince 2014 slavnostního ocenění, které získala partnerská škola z rukou ministerské předsedkyně. Realschule v Neunburgu získala 2. místo za mimoškolní aktivity v rámci naší spolupráce.

 

Dne 30. října 2014 bylo nejlepším absolventům učňovských oborů za prospěch s vyznamenáním u závěrečných zkoušek a splněním dalších kritérií předáno „Osvědčení Hospodářské komory ČR“. Toto ocenění převzaly z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého dvě absolventky službových a gastronomických oborů Lucie Císlerová, ze tříletého oboru kadeřník a Marcela Zborníková ze tříletého oboru vzdělání kuchař-číšník. Naší škole bylo předáno „Čestné uznání Hospodářské komory ČR“ jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy žáků v oboru kadeřník a v oboru kuchař – číšník. Hospodářská komora České republiky udělila čestné uznání Střednímu odbornému učilišti, Domažlice, Prokopa Velikého 640 za vysokou úroveň praktické přípravy absolventa oboru truhlář a absolventa oboru kadeřník (je potěšující, že tři roky získali absolventi oboru truhlář takto významné ocenění – 31.20.2013 Tomáš Ježek, 4.10.2012 Radek Chlubna  a 13.10.2011 Lukáš Heinrich) a absolventka oboru kadeřník druhým rokem – 7.11.2013 Martina Olejníková).

 

Úspěchem byla v rámci dalšího vzdělávání pilotáž kurzu Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (33-017-H) v rámci projektu UNIV 3 Kraje, který proběhl v termínu 15. 9. 2014 – 18. 12. 2014. Do kurzu s celkovou časovou dotací 150 hodin se přihlásilo 12 zájemců. Z přihlášených zájemců kurz následně dokončilo 11 účastníků, kteří zároveň prokázali potřebné kompetence u závěrečné zkoušky.

Dne 12. října 2012 byla slavnostně podepsána Partnerská smlouva o spolupráci mezi firmou Siemens ČR a Středním odborným učilištěm Domažlice. Tímto podpisem se SOU Domažlice stalo jedinou střední školou na jihozápadě České republiky, která je partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Střední odborné učiliště Domažlice je „Certifikovaný partner pro CNC školení“ a spolupráce se týká především školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému Sinumeric. V průběhu května a června 2014 se uskutečnilo několik schůzek k přípravě žáků na soutěž v programování CNC obráběcích strojů a to ve frézování Siemens ShopMill.  23. - 24. října 2014 proběhl na VOŠ a SPŠ v Jičíně 1. ročník soutěže v programování CNC obráběcích strojů s názvem „O putovní pohár Siemensu“ v programu Sinumerik. Dle přiloženého výkresu součástky ramena výstředníků měli soutěžící týmy navrhnout a naprogramovat výrobu jednoho kusu. Hodnotila se úplnost splnění zadání, navržený technologický postup výroby součásti i celkový výrobní čas. Popis upínání a ustavení polotovaru, NC program pro výrobu, použité nástrojové vybavení i charakteristiku plánovaného obráběcího stroje každý tým zpracoval formou stručné zprávy. Naše škola postavila dva soutěžní týmy, které se umístili na 3. a 4. místě.

 

Nejdůležitější zpětná vazba je z firem a podniků, které se snaží s naší školou spolupracovat a zaměstnávají naše absolventy. Spokojenost zaměstnavatele s našimi žáky je pro nás nejlepším zhodnocením naší práce. Pro spolupracující firmy a pro firmy, které s námi chtějí navázat spolupráci, jsme 15. května 2015 uspořádali konferenci, které se zúčastnili Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Ing. Ladislav Vítek, Ing. Josef Vacikar.

 

Spokojeni s odbornou přípravou našich žáků jsou také zaměstnavatelé domažlického regionu, kteří spolupracují s naší školou a sešli se společně s řediteli a výchovnými poradci základních a středních škol, úřadem práce a Městem Domažlice u Kulatého stolu. Toto setkání zorganizovala Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s Ing. Janou Holečkovou, členkou Komise pro technické vzdělávání Plzeňského kraje 23. září 2014 na MÚ v Domažlicích.

 

Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice na Dnu vědy a techniky konané 26. září 2014 na náměstí Míru v Domažlicích, také na prezentačních akcích hospodářských komor na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě dne 23. října 2014, 4. listopadu 2014 „Od vzdělání k zaměstnání“ v MKS Domažlice, „Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním“ v Tachově 11. listopadu 2014,  na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 12. listopadu 2014, 20. listopadu 2014 „Perspektivy technického a odborného vzdělávání pro 3. tisíciletí v Plzeňském kraji“. Již šestým rokem jsme prezentovali také na veletrzích k volbě povolání „Azubi Live“ v Chamu 8. března 2015, kterou pořádal Landkreis Cham, již počtvrté v Neunburgu vorm Wald 25. února 2015. Ukázku řemesel jsme představovali návštěvníkům výstavy zaměřené na odpovědný přístup obyvatel ke krajině a k prostředí vesnic a měst s názvem „Má vlast“, která se konala 9.května.2015 na Vyšehradě v Praze, kde jsme prezentovali společně s Plzeňským krajem. Velmi významné byly Dny otevřených dveří na SOU Domažlice ve dnech 14. listopadu 2014 a 3. prosince 2014 a v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě konaných ve dnech 14. listopadu 2014 a 15. ledna 2015. Rukodělné činnosti oborů truhlář a strojní mechanik představili žáci těchto oborů žákům ZŠ a dalším zájemcům na „Ručičkách kraje“, které se konaly 9. dubna 2015 na KÚ PK v Plzni. Na „Řemeslech v ulicích“ ve Stodě jsme 21. května 2015 prezentovali všechny obory, které vyučujeme jak ve Stodě, tak v Domažlicích.

 

Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve Stodě“ kufříky ručního nářadí 18 žákům oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje a na Dnu otevřených dveří na SOU Domažlice 14 žákům oboru strojní mechanik a 19 žákům obráběč kovů.

 

            Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs se setkal a diskutoval se 40 žáky 2. ročníků v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje 12. listopadu 2014. Po úvodní videoprojekci o našem kraji, následoval soutěžní kvíz a otázky na pana hejtmana a jeho náměstky. Žáci si vyzkoušeli hlasování a velmi ocenili informace, které získali a ochotu a vstřícnost pana hejtmana a jeho náměstků.

 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs podruhé ocenil nejúspěšnější pedagogy Plzeňského kraje při příležitosti Dne učitelů 26. března 2015. Za Střední odborné učiliště Domažlice toto ocenění převzali z rukou hejtmana PK Václava Šlajse za celoživotní odbornou přípravu žáků učitelé odborných předmětů strojírenských Mgr. Václav Hruška a elektrotechnických Václav Honal. V loňském roce toto ocenění převzali učitelé odborného výcviku strojírenských oborů Václav Tichota a vedoucí pracoviště truhlářské dílny Václav Vrátna za to, jak podporují své žáky při mimoškolních aktivitách, připravují je na soutěže odborných dovedností a spolupracují na odborných kempech pro talentované žáky.

 

Na sektorové radě pro plastikářský průmysl konané 16. září 2014 v Plzni představila ředitelka školy kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn (významný zpracovatel plastových komponent pro medicinský průmysl) v rámci tříletého oboru vzdělání zakončeného výučním listem strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Zapracovali jsme učivo týkající se zpracováním plastů do školního vzdělávacího programu. V tomto školním roce mámě první absolventy tohoto oboru a zaměření.

 

Stipendijní program firem pro žáky SOU a SOŠ prezentovala ředitelka SOU Domažlice na 2. workshopu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji, který se konal 7. října 2014 v Plzni. Od června 2013 je členkou pracovní skupiny Komise pro technické vzdělávání Plzeňského kraje.

Dne 16. října 2014 se konal druhý ročník konference „Česká škola 21. století“, která je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání. Konala se pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na této konferenci ředitelka školy na pódiové diskuzi představila spolupráci Středního odborného učiliště Domažlice s firmami nejen domažlického regionu, v nichž žáci v posledních ročnících tříletých nebo čtyřletých oborů vzdělání konají odborný výcvik. Mohou si tak veškeré odborné znalosti, dovednosti a pracovní návyky získané v teoretických předmětech i na pracovišti odborného výcviku ověřit přímo ve firmě. Zde se žáci seznámí s výrobním zaměřením firmy, kulturou firmy, vyzkouší si pod vedením instruktora ve firmě různé pracovní pozice, práci na strojích a zařízeních, a v rámci produktivní práce si mohou i slušně vydělat. Jako bonus a vyvrcholení všech těchto aktivit mohou žáci získat i pracovní smlouvu. Většina našich absolventů se tímto způsobem umístila ve firmách, kam po vystudování nastoupili. Velmi oceňují, jak naši žáci, tak i instruktoři ve firmách, tuto možnost se vzájemně poznat ještě před podepsáním pracovní smlouvy. Dále jsem představila kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn v oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a stipendijní programy firem – Gerresheimer Horšovský Týn, ZF Ohůčov, ROC Galvanik Domažlice, Kdynium Kdyně a Kovo Tomandl CNC Sedlice. Výhoda těchto stipendijních programů pro žáky spočívá v tom, že je firma sponzoruje již v průběhu studia a od 1. ročníku jim měsíčně vyplácí finanční částku, která se odvozuje od studijních výsledků v odborných předmětech, v odborném výcviku a pokud má firma zahraniční účast, tak rovněž z výsledků německého jazyka a docházky. Na závěr jsem představila spolupráci naší školy s firmou Siemens, jak v počátečním, tak i v oblasti dalšího vzdělávání a přístupu našich učitelů k nejnovějším technologiím.

Velmi úspěšná byla prezentace školy na pracovním setkání k projektu Pospolu, kde ředitelka školy představila kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. Jedná se o společnou přípravu žáků oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Jednání se uskutečnilo v prostorách firmy BNV Consulting v Praze dne22. října 2014.

            V sobotu 8. listopadu 2014 u příležitosti oslav 25. výročí otevření hranic 1. Dialogfórum, které se konalo ve Furthu im Wald, představila ředitelka SOU Domažlice na pódiové diskuzi vývoj spolupráce mezi SOU Domažlice a Berufsscchule Cham od roku 1990.

            23. ledna 2015 byla ředitelka školy pozvána na setkání s novináři do Plzně, kde poskytla rozhovory a informace ohledně spolupráce školy s firmami, sponzorováním žáků, realizací projektů, vybaveností pracovišť odborného výcviku hlavně strojírenských oborů, mezinárodní spoluprací, výměnnými pobyty žáků v německých firmách, aj. Výstupy byly články v různých novinách, ale i v Rozhlasu.

            12. února 2015 se uskutečnila na naší škole závěrečná konference k projektu s názvem Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky. Byla to výborná prezentace jednotlivých oborů – kadeřník, kosmetické služby, kuchař – číšník, gastronomie a nástavbové studium podnikání zástupcům Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu práce Domažlice, Okresní hospodářské komoře Domažlice a zaměstnavatelům, ředitelům a výchovným poradcům základních škol domažlického regionu. Prezentace se týkala ukázky nově pořízených zařízení a přístrojů, které výše zmíněné obory posouvají po technologické stránce kupředu.

            19. února 2015 se uskutečnilo metodické setkání v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, kde realizované projekty prezentovaly jednotlivé střední a spolupracující základní školy. Náš projekt představila Bc. Věra Obdržálková. Setkání se uskutečnilo v Poběžovicích.

27. února 2015 se uskutečnilo 2. Dialogfórum v Chamu. Ředitelka školy na této mezinárodní konferenci hovořila o mezinárodní spolupráci SOU Domažlice a Berufsschule Cham.

            21. května 2015 v Plzni na konferenci projektu Pospolu představila ředitelka školy kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn.

V pátek 15. května 2015 jsme slavnostně zahájili provoz dílen odborného výcviku strojírenských oborů Středního odborného učiliště Domažlice v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného učiliště Domažlice. V provozu představili naši žáci nové stroje a technologie pořízené z projektu ROP NUTS II Jihozápad za 15 milionů korun. Od 15.00 hod. se konala konference ke spolupráci naší školy se zaměstnavateli.

27. května 2015 se uskutečnilo setkání s ministrem školství Marcelem Chládkem v Techmania Science Center. Ředitelka školy zde představila vzdělávací nabídku školy, výuku odborného výcviku a spolupráci s firmami, kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, s firmou Siemens – jsme Certifikovaný partner ve školení CNC, též spolupráci ohledně sponzorování žáků a projekty, které jsme realizovali z OPVK a ROP NUTS II Jihozápad a projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, který se týká navázání spolupráce se základními školami.

4. června 2015 se konala závěrečná konference projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, na které ředitelka SOU Domažlice zhodnotila projekt, představila jednotlivé klíčové aktivity a jejich plnění. Jedním z významných výstupů projektu je navázání spolupráce se 6 základními školami a získání jejich žáků do technických oborů na naší škole.

 

 

Dotační programy Plzeňského kraje:

            Střední odborné učiliště Domažlice ve školním roce 2014/2015 obdrželo dotaci na program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2014“ ve výši  115.000,-- Kč.

Kroužek truhlářský – Krása a tvar dřeva                                                                 40.000,-- Kč

Kroužek elektro – Elektronika tajemství zbavená                                                   45.000,-- Kč

Kroužek mechatroniky – CNC obráběcí stroje zábavně                                      30.000,-- Kč

            Cílem tohoto dotačního programu je zvýšit zájem žáků základních škol ke studiu technických oborů, konkrétně na naší škole podpora technických oborů: truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojírensky zaměřené – strojní mechanik, obráběč kovů a mechanik seřizovač. Žáci ze základních škol docházeli na pracoviště odborného výcviku, aby si zde pod dohledem učitelů odborného výcviku po dobu 16 hodin vyzkoušeli jednotlivé pracovní činnosti a postupy, seznámili se s bezpečností, nářadím, strojovým vybavením a vyrobili si výrobky, které si odnesli domů.  Kroužek truhlářský byl zaměřen na ruční zpracování dřeva, spojování desek, kolíkování apod. Seznámili se s programem PRO 100, který se používá při výrobě nábytku. V kroužku ELEKTRO žáci ovládali jednoduché elektronické stavebnice a tablety s návazností na zabezpečovací techniku a v kroužku mechatroniky se seznámili s výukových soustruhem, frézkou a drátořezem. Vyrobili si řadu výrobků, které si odnesli domů.

 

 

„Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2014“

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků se konal ve dnech 22. - 24. září 2014 v areálu trhanovského zámku. Zúčastnili se žáci 1. ročníku oborů gastronomie, kosmetické služby, kadeřník, mechanik seřizovač a elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Cílem kurzu bylo ulehčit žákům nástup do nového kolektivu, seznámit se s novými spolužáky i třídními učiteli, rychleji se začlenit do kolektivu, navodit pozitivní klima třídy, posílit pocit zodpovědnosti vůči vlastní osobě i kolektivu. Náplní kurzu byly seznamovací hry, komunikační aktivity, kolektivní hry zaměřené na spolupráci, vytvoření pravidel pro komunikaci ve třídě. Pod vedením třídních učitelů  J. Fialové, Ing. J. Krejzy, Ing. Z. Pitnera, učitelů odborného výcviku Bc. L. Wackera  a metodika prevence Mgr. Š. Fišrové poznali žáci krásy Chodska – turistický pochod na Výhledy, Hrádek, Klenčí pod Čerchovem. Na přednášce si vyslechli historii trhanovského zámku a pověsti o Lomikarovi.

Výše dotace 40 000,- Kč.

 

„Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2014“

Ve dnech 2. - 4. 10. 2014  se realizovalo česko-německé setkávání. 12 žáků z Realschule Neunburg vorm Wald strávilo v Domažlicích 3 dny. Společně jsme poznávali město, školu a také Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 - Plzeň. Akce proběhla ve spolupráci s organizací Tandem a za přispění dotací Plzeňského kraje.

Výše dotace 15 000,-Kč.

 

V rámci Opatření pro zvýšení zájmu žáků o vzdělávání v oborech zakončených výučním listem ve vybraných oborech (obráběč kovů, strojní mechanik, elektromechanik pro zařízení a přístroje) byl ve školním roce 2014/2015 obdržen příspěvek na ubytování žáků ve výši 20.000,-  Kč.

 

Soutěž Řemeslo má zlaté dno – 23.613,- Kč příspěvek od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 

Pro Olympiádu dětí a mládeže jsme kompletovali reklamní a propagační předměty v hodnotě 42.000,- Kč. Poskytnuto od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 

Rozvojový program

Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 – II. etapa,          do které jsou zařazeny podporované obory: strojní mechanik, obráběč kovů, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje. Výše poskytnuté podpory 119.657,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na mzdové prostředky a příslušné zákonné odvody. 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 – 208.350,- Kč.

 

Projekt financovaný z cizích zdrojů

Ukázkové dny pro žáky základních škol realizované  na SOU Domažlice prostřednictvím Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje v rámci projektu „Cherchez la femme“ – ženy do techniky. Poskytnutá částka 3.872,-Kč. V rámci tohoto projektu navštívilo SOU Domažlice 40 žákyň, z toho 20 dívek ze ZŠ Bor u Tachova dne 14.11.2014 a 3.12.2014 20 žákyň ze ZŠ ve Stodě. Žákyně se seznámily se vzdělávací nabídkou naší školy a prohlédly si učebny pro teoretické vyučování a prostory dílen, ve kterých připravujeme žáky po stránce odborných dovedností v rámci odborného výcviku. Seznámily se s bezpečností práce, s nářadím, strojovým vybavením. Vyrobily dřevěnou kostku – stojánek na tužky a na pracovišti strojírenských oborů jednoduchý ozdobný šperk.

 

Projekty

 

Ve školním roce 2014/2015 SOU Domažlice pokračovalo v pilotním ověřování vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých a konkrétních zadání zkoušek dle hodnotících a kvalifikačních standardů Národní soustavy kvalifikací. Pilotní ověřování bylo v plném rozsahu financováno z rozpočtu projektu UNIV 3 (Podpora procesů uznávání). Jedná se o individuální projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. UNIV 3 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ve školním roce 2014/2015 probíhalo v rámci tohoto projektu pilotní ověřování rekvalifikačního programu pro profesní kvalifikaci Dělník výroby dřevařských polotovarů (33-025-E). Uvedený kurz probíhal od 15. 6. 2015 do 18. 9. 2015 v celkovém rozsahu 100 hodin. Do pilotního ověřování bylo zapojeno celkem 14 účastníků, z nichž 12 prokázalo potřebné znalosti a dovednosti uvedené profesní kvalifikace i u závěrečné zkoušky. K uvedené pilotáži bylo zároveň vyškoleno 5 pedagogických pracovníků školy pro pozice průvodců a hodnotitelů uvedené profesní kvalifikace. Jednalo se o dvoudenní školení v Pardubicích a v Plzni, kdy veškeré náklady byly hrazeny z rozpočtu projektu UNIV 3.

Závěrečná konference projektu UNIV 3 se uskutečnila ve dnech 23. – 24. dubna v Hradci Králové, kde byla zástupci naší školy představeny všechny realizované pilotáže. Krajskou koordinátorkou byla naše škola následně oceněna diplomem za největší počet realizovaných pilotáží v rámci Plzeňského kraje (7), za nejvyšší mediální aktivitu v rámci projektu UNIV 3, za příkladnou ochotu realizovat a navštěvovat semináře a za preciznost zpracování podkladů a administraci pilotáží.

 

Během školního roku 2014/2015 naše škola pokračovala v čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU na realizaci projektů a to především z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Druhým rokem pokračovala realizace projektu s názvem Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky – reg. č.CZ.1.07/1.1.30/02.0037. Tento projekt byl vybrán k financování v rámci 2. výzvy Plzeňského kraje, v oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt byl úspěšně ukončen 28. února 2015 a všechny výstupy schváleny a zveřejněny v databázi výstupů OPVK. Projekt byl zaměřena na podporu, zlepšení a zefektivnění výuky oborů vzdělávání Gastronomie, Kuchař číšník, Kadeřník, Kosmetické služby a Podnikání. Náplní klíčových aktivit projektu byla především tvorba interaktivních výukových modulů pro uvedené obory a z projektu byla patrná návaznost na předchozí grantový projekt, který se týkal především technických oborů vzdělávání. Z finančních prostředků projektu bylo pořízeno moderní vybavení pro výše uvedené obory. Např. pro obor Kadeřník – mikrokamera, sušící přístroje, horké nůžky a přístroj Oxyskin; pro obor Kosmetické služby – pedikérské křeslo, přístroj pro suchou pedikúru a další nástroje a vybavení pro provádění pedikérských služeb; pro obory Kuchař číšník a Gastronomie - např. pokladní restaurační systém, konvektomat a grilovací deska a pro obor Podnikání – účetní a podnikatelský systém Altus Vario a interaktivní tabule. Veškeré vybavení je využíváno ve výuce současně s využitím  nově vzniklých výukových materiálů. Do projektu bylo zapojeno 21 učitelů odborných předmětů a odborného výcviku především službových oborů a celkový rozpočet projektu dosáhl částky 4 miliony korun.

 

Od 1. 9. 2013 se SOU Domažlice zapojilo do projektu Plzeňského kraje jako partner s finanční účastí. Projekt s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Plzeňském kraji, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, je zaměřen na podporu spolupráce středních a základních škol v Plzeňském kraji a k motivaci žáků základních škol ke vzdělávání se v technických oborech. Projekt byl úspěšně ukončen 30.06. 2015.

Projekt je určen jak žákům technických oborů na SOU v Domažlicích, tak žákům partnerských základních škol, kterými jsou ZŠ Msgre.B. Staška Domažlice, ZŠ Komenského Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Poběžovice, ZŠ Klenčí pod Čerchovem a ZŠ Staňkov. Děti ze ZŠ se v prvním pololetí školního roku účastnily jednotlivých bloků sdílené výuky, čímž si plnily povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici. Postupně si tak vyzkoušely ruční a strojní zpracování kovů a obsluhu strojírenského robota.

Sdílená výuka pro ZŠ probíhala v jednotlivých blocích – postupně žáci prošli blokem ručního zpracování kovů, strojního zpracování kovů a blokem robotiky, čímž si plnili povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici.   Sdílení učeben se velmi osvědčilo. Časové rozvržení a náplň sdílené výuky byla dostatečná.   Žáci hodnotili aktivitu pouze kladně – sdílená výuka byla zábavná a přínosná. Žáci velice často do poznámky uváděli, že je bavila práce s robotem, zaujaly je CNC stroje a chválili i přístup mistrů.

Volnočasová aktivita pro ZŠ – kroužek „Technické dovednosti v oblasti zpracování kovů“. Celkem kroužek navštěvovalo 22 žáků z partnerských ZŠ. V průběhu volnočasové aktivity žáci absolvovali blok ručního zpracování kovů /časová dotace 50 hodin/, blok strojního zpracování /časová dotace 15 h/ a blok robotiky /časová dotace 23h/. Celková dotace na volnočasovou aktivitu činila 88 hodin. V rámci této aktivity došlo k hlubšímu seznámení se s technickými obory, díky tomu měli možnost žáci poznat, zda se budou chtít v budoucnu opravdu technickým oborům věnovat. Žáci si mohli vyrobit své výrobky, seznámit se s tím jak pracují stroje na zpracování kovů a rovněž pracovali se strojírenským robotem.

Prezentační akce pro žáky ZŠ- v rámci této aktivity proběhly celkem 3 prezentační akce pro žáky z partnerských ZŠ. Prezentačními akcemi prošlo celkem 482 žáků8. a 9. ročníků. Prezentační dny nám umožnily představit SOU všem žákům8. a 9. ročníků partnerských základních škol, a tím jsme jim poskytli možnost poznat prostředí školy, moderní vybavení, odborná pracoviště a zvýšili tak jejich povědomí o nabízených oborech. Žáci se dostali do kontaktu s našimi studenty, a tak získali jedinečnou možnost zpětné vazby přímo od našich posluchačů.

Volnočasová aktivita pro SŠ - kroužek "Obsluha průmyslového robota, strojní obrábění kovů" Celková dotace kroužku činila celkem 90 hodin a byla rozdělena do tří bloků – blok programování CNC strojů /časová dotace 50 h/, blok strojní ho obrábění /časová dotace 15 h/ a blok robotiky /časová dotace 25 h/. Aktivity se účastnili zájemci z oboru Mechanik seřizovač a oboru Obráběč kovů. Celkem volnočasovou aktivitou prošlo 35 žáků SOU. Ti měli jedinečnou možnost prohlubovat své odborné znalosti a seznámit se se strojírenským robotem. Žákům bylo rovněž předáno osvědčení o absolvování volnočasové aktivity.

Vytvoření sítě spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností - v rámci projektu škola vytvořila síť spolupracujících škol podobného zaměření – spolupracujícími školami se na toto období stala Střední škola Horažďovice, SOUE Plzeň, SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň. Spolupráce probíhala  formou vzájemného setkávání. Na těchto setkáních žáků a učitelů probíhala vzájemná výměna zkušeností.  Setkání proběhla 2x ročně, za dobu realizace projektu se uskutečnily celkem 4x.

Po celou dobu projektu byl podporován hlavní cíl – tedy zvyšování zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Podpořit zájem žáků se nám podařilo díky postupnému naplňování jednotlivých klíčových aktivit. Tyto aktivity umožnily seznámit žáky z partnerských základních škol s technickými obory, přiblížit jim realitu těchto oborů a prakticky si vyzkoušet, co tyto obory obnášejí a tím ji tuto oblast zpopularizovat. Některým to zcela jistě usnadnilo rozhodování při volbě dalšího vzdělávání či výběru povolání. Díky projektu byl rovněž podpořen zájem a prohlubování znalostí i u našich žáků. Volnočasová aktivita u nich měla úspěch a převážná většina chlapců hodnotila tuto aktivitu velice kladně. Jedním z důvodů je i to, že po ukončení vzdělání budou moci potencionálním zaměstnavatelům doložit, že se o obor opravdu zajímali a že se naučili i něco navíc než museli. Velice kladně byl hodnocen průběh projektu a spolupráce se SOU Domažlice i ze strany spolupracujících partnerských základních škol a středních škol. Projekt všichni označili za přínosný. Realizace projektu rovněž pozitivně ovlivnila zájem o studium technických oborů na našem učilišti pro školní rok 2015/2016.

Na projekt byla vyhrazena částka Kč 3.319.497,41 Kč. Projekt je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a 15% ze státního rozpočtu ČR. Část prostředků je určena na modernizaci učeben a pořízení nového vybavení a zbývající část na mzdové výdaje. SOU Domažlice využilo finanční prostředky na pořízení strojírenského robota IRB 120 s příslušenstvím od firmy ABB, s.r.o., Praha v hodnotě 499.972 Kč. Součástí dodávky robota bylo proškolení učitelů odborného výcviku, kteří s robotem pracují.  Pro žáky se tak otevřela možnost seznámit se se základy robotiky, simulačního ovládání a programování robota i s jeho využitím při obrábění. Z projektu byly pořízeny nástroje a nářadí od firmy  M & S spol. s r. o., Strakonice v celkové hodnotě 182.565 Kč a materiál na výuku a zhotovování výrobků při klíčových aktivitách od firmy Nett-Metal s.r.o., Žebrák v hodnotě 149.766 Kč.

 

V průběhu června byl MŠMT schválen nový projekt naší školy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Podpora cizích jazyků a čtenářské gramotnosti – reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0627. Projekt je zaměřen na jazykové pobyty v zahraničí pro žáky a učitele cizích jazyků a odborných předmětů. Součástí projektu je rovněž zavedení čtenářských dílen ve škole a nákup potřebné literatury do školní knihovny. Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2015 a jeho dokončení je naplánováno nejpozději na 31. 12. 2015.

 

 

Regionální operační program (ROP) regionu soudružnosti NUTS II Jihozápad

 

V průběhu školního roku byla dokončena realizace projektu s názvem Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného učiliště v Domažlicích – reg. č. CZ.1.14/2.4.00/19.02586, který byl zaměřen na dovybavení a modernizaci pracoviště odborného výcviku KOVO v Rohově ulici. V rámci projektu bylo pořízeno 5-ti osé CNC vrtací a frézovací centrum a 3-osý CNC soustruh, 3D tiskárna a další vybavení do PC učebny (PC, notebooky, tabule, projektor, ozvučení, nábytek, klimatizace atd.) a také měřící a ostřící přístroje. Celkový rozpočet projektu překročil částku 15 milionů korun.

 

V uplynulém školním roce byla zahájena realizace projektu podpořeného z 34. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Tato výzva byla vůbec poslední, která byla vyhlášena v rámci ROP Jihozápad a byla zaměřena na podporu a vybavení škol. Projekt s názvem Modernizace a obnova strojového vybavení kovooborů na SOU Domažlice zahrnoval mimo jiné pořízení 4 ks nových moderních soustruhů včetně rozsáhlého příslušenství a nástrojů, 6 kompletních sestav pro výuku hydrauliky a 6 sestav pro výuku pneumatiky. Celkový rozpočet projektu přesáhl částku 4 miliony korun a dokončen byl 31. 7. 2015. V současné době probíhá jeho finanční vypořádání.

Kurzy pro zaměstnavatele

Ve školním roce 2014/2015 jsme realizovali pro společnost BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service s.r.o., Tachov rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů. Částka 12.000 Kč. 

 

Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími)

            Velmi dobrá spolupráce je s Úřadem práce v Domažlicích. Dne 15.10.2014 se v objektu VOŠ, OA a SZŠ Domažlice uskutečnilo setkání ředitelů středních škol a výchovných poradců základních škol regionu Domažlice s pracovníky Úřadu práce v Domažlicích a s ředitelkou Pedagogicko psychologické poradny v Domažlicích.

Pro školní rok 2014/2015 uzavřelo SOU Domažlice v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. celkem 46 smluv o provádění praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání.

Velmi se zlepšila spolupráce se zástupci strojírenských firem, se kterými máme uzavřené smluvní pracoviště pro technicky zaměřené obory vzdělání – mechanik seřizovač, obráběč kovů a to nejen v domažlickém regionu, ale i v regionu Plzeň – jih.  Pro školní rok 2014/2015 také v krajském městě Plzni, a to ve firmě „ŠKODA POWER A Doosan company“ a firmě MBtech Bohemia. Toto plzeňské středisko se zabývá návrhem a realizací výrobních přípravků (zejména pro svařence) a nástrojů (vstřikovací formy pro termoplastové výlisky) pro ověřovací série vozidel Mercedes. Pro spolupracující firmy v rámci vzdělávání i pro firmy, které s námi chtějí spolupráci navázat, jsme připravili při slavnostním otevření nových strojů a technologií (5ti osé CNC, 3 osý soustruh, 3D tiskárna, PC učebna, měřící přístroje a zařízení) dne 15.5.2015 konferenci. Zde jsme představili dosavadní spolupráci mezi školou a firmami, sdělili možnosti další spolupráce a možnost podporovat žáky formou stipendií, též daňové zvýhodnění pro firmy za rok 2014.

Prohloubila se spolupráce s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. Po intenzivních náborových akcích pro školní rok 2014/2015 a po jednáních s finančním manažerem firmy Gerresheimer, firma rozhodla zasponzoruje žáky tříletého oboru zakončeného výučním listem – strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Pro školní rok 2014/2015 se přihlásilo 12 žáků. Žáci tohoto oboru a zaměření dostávají 1.000,-Kč měsíčně, žáci 2. ročníku 2.000,-Kč měsíčně a žáci 3. ročníku 3.000,-měsíčně. Podmínkou je sepsání smlouvy zákonného zástupce žáka a firmy Gerresheimer, že po vystudování budou 3 roky pracovat ve firmě. Tímto si firma snaží zajistit kvalifikované pracovníky a finance do nich vložené takto ošetřit. Pro školní rok 2015/2016 se do tříletého oboru vzdělání zakončeným výučním listem strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů přihlásilo 11 žáků. Ve školním roce 2014/2015 jsme měli první absolventy tohoto oboru a zaměření. 5 žáků nastoupilo přímo do provozu a mistři si je velmi chválí. 6 absolventů pokračuje dál u nás ve škole ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání. Po dobu studia je bude firma rovněž podporovat stipendiálně.

Po vzoru firmy Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o. se pro školní rok 2014/2015 rozhodly pro sponzorování žáků i další firmy – ZF Staňkov (Ohůčov), ROC Galvanik s.r.o. Domažlice - sponzorování těchto firem se týká žáků oboru strojní mechanik. KDYNIUM a.s. Kdyně, KOVO TOMANDL CNC s.r.o., Stolfig s.r.o. Chotěšov zasponzorují žáky oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik.

Dne 12. října 2012 byla slavnostně podepsána Partnerská smlouva o spolupráci mezi firmou Siemens ČR a Středním odborným učilištěm Domažlice. Tímto podpisem se SOU Domažlice stalo jedinou střední školou na jihozápadě České republiky, která je partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Střední odborné učiliště Domažlice je „Certifikovaný partner pro CNC školení“ a spolupráce se týká především školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému Sinumeric. V rámci této spolupráce bylo vyškoleno a certifikováno 6 lektorů z řad učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů. Tato certifikace umožňuje lektorům ze SOU Domažlice účast na systému školení Siemens AG ve školícím středisku v německém Erlangenu. Zde Siemens pořádá workshopy a externí školení v oboru CNC programování, které umožní další odborné vzdělávání lektorů. Této spolupráce bude využito nejen v oblasti školení obsluh CNC strojů pro zaměstnavatele, ale také v oblasti počátečního vzdělávání pro výuku programování CNC strojů ve čtyřletém oboru Mechanik seřizovač a tříletém oboru Obráběč kovů. Ve dnech 17. – 18. října 2013 se na naší škole uskutečnilo setkání partnerských škol spolupracujících s firmou Siemens ve vzdělávání (SOU Domažlice, SPŠ Jičín, SŠ Mohelnice). Cílem jednání bylo stanovení podmínek soutěže O pohár Siemensu a domluvení se na kritériích hodnocení. V průběhu května a června 2014 se uskutečnilo několik schůzek k přípravě žáků na soutěž v programování CNC obráběcích strojů a to ve frézování Siemens ShopMill. Nezávislá komise složená ze zástupců firmy Siemens a odborníka z katedry ústavu strojírenské technologie vyhodnotili přípravu naší školy jako velice úspěšnou a oproti ostatním školám zaměřenou na praktickou aplikaci programování. Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně žákům a učitelům sdělil: „Veškeré tyto akce převyšují reálnou možnost škol v rámci středoškolského vzdělávání. Tito žáci jsou na velice vysoké odborné úrovni. Zadaný úkol vypracovali z hlediska praktického využití jako nejlepší.“ Ve dnech 23. – 24. 10 2014 se na SPŠ v Jičíně uskutečnilo vyhodnocení 1. ročníku soutěže O pohár Siemensu. Postavili jsem 2 družstva, která se umístila na 3. a 4. místě.

Ve spolupráci s Městem Domažlice, Úřadem práce v Domažlicích pořádala Okresní hospodářská komora Domažlice 8. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí žáky středních odborných učilišť a středních škol pod názvem „Od vzdělání k zaměstnání“. Akce se uskutečnila v Městském kulturním středisku v Domažlicích 4.11.2014. Spolupráce se velmi dobře rozvíjí s Okresní hospodářskou komorou Domažlice.

          Spolupráce se velmi aktivně rozvíjí s Okresní hospodářskou komorou Plzeň – jih, která dne 23.10.2014 uspořádala 6.ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pod názvem „Veletrh perspektivy řemesel“. Navázána je spolupráce s městem Stod. I nadále se rozvíjí spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg. Ve spolupráci s IHK Regensburg a Berufsschule Cham probíhají intenzivní kurzy německého jazyka pro čtyřletý obor mechanik seřizovač, odborné praxe v Rodingu zaměřené na pneumatiku a Logo řízení a odborné praxe našich žáků v německých firmách. 30. dubna 2015 získalo 5 absolventů po čtyřech letech realizace projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice“ Certifikát IHK Regensburg. V prostorách naší školy jsme pořádali dne 18.3.2015 první ročník informační burzy studijních a pracovních příležitostí pro naše absolventy s názvem Berufsinfomesse.. Přítomno bylo 10 firem, zástupci škol, hospodářských komor, cechů a sdružení. Také zástupci Úřadu práce Domažlice, Landkreis Cham, OHK Domažlice a IHK Cham. Tato informační burza pracovních příležitostí v Německu, ale také dalšího vzdělávání byla určena pro naše žáky 3. ročníků učebních, 4. maturitních ročníků a absolventy nástavbového studia, kteří mohli tak řečeno z první ruky získat velmi cenné kontakty ohledně pracovního uplatnění.  

            Při náboru žáků ZŠ je dobrá spolupráce s řediteli ZŠ i s jejich výchovnými poradci. V maximální míře se snaží

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01