Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2016/2017 > Duben > Předání certifikátů žákům SOU na domažlické radnici

Předání certifikátů žákům SOU na domažlické radnici

Dne 28. dubna 2017 se v obřadním sále domažlické radnice už po třetí uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů německé Průmyslové a obchodní komory (IHK) pěti žákům z SOU Domažlice. Pětice žáků oboru mechanik-seřizovač (Robert Beneš, Patrik Czechowski, Jiří Steinberger, Oleg Zahradník a David Zavadil) absolvovala čtyřletý výběrový modul česko-německého přeshraničního vzdělávání, který svým žákům jako jediná škola v regionu nabízí právě domažlické učiliště. V průběhu modulu žáci absolvovali například intenzivní jazykový kurz němčiny, teoretickou výuku v německém Rodingu a Chamu zaměřenou na pneumatické řízení a logistiku a v neposlední řadě také několik stáží v prestižních německých strojírenských firmách. Celkem tak žáci strávili u našich západních sousedů 8 týdnů.

Moderování akce se ujala ředitelka SOU Domažlice, Mgr. Zdeňka Buršíková, která ve svém slavnostním projevu vyzdvihla šíři a pestrost česko-německých aktivit, jež česká odborná škola s pomocí svých německých partnerů nabízí (kulurní, sportovní a vzdělávací akce, ale také třeba pořádání česko-německé burzy práce). Pan Siegfried Zistler, ředitel chamského učňovské centra, ocenil u absolventů česko-německého vzdělávání především odvahu, s níž šli do projektu a s níž rovněž zvládli nemalé nástrahy cizojazyčného kulturního a společenského prostředí. Konečně starosta Domažlic, Ing. Miroslav Mach, vyzdvihl důležitost technicky zaměřeného učňovského školství i důležitou úlohu němčiny na trhu práce v příhraničním regionu.

Úspěšný model česko-německého vzdělávání se od letošního roku na SOU Domažlice navíc rozšiřuje o další obory. Šanci strávit část svého studia v Německu tak nově získávají i žáci oborů truhlář, kuchař-číšník a elektromechanik z pobočné školy ve Stodě. Vybraní žáci tak během studia získají coby bonus důležité jazykové, odborné i praktické dovednosti, které jim v budoucnu umožní odstartovat vlastní kariéru – ať už v Německu, nebo v některé z řady poboček německých firem na našem území.

 

Za SOU Domažlice Martin Šíp

Foto

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01