Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Ekoškola > Školní rok 2013/2014 > Přednášky k projektovému dni Den Země

Přednášky k projektovému dni Den Země

Dne 26. 4. 2013 se žáci naší školy společně se svými učiteli zúčastnili dvou přednášek na téma Ekosystémy a Invazní enersolrostliny. Obě přednášky se uskutečnily v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU.  Přednášející RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková PhD. ze Západočeské univerzity v Plzni seznámila přítomné s přírodními i umělými ekosystémy, vysvětlila vztahy a vazby, které v každém ekosystému zajišťují rovnováhu mezi jednotlivými druhy rostlin a živočichů a následky narušení těchto vazeb, které mohou mít katastrofální následky pro lidstvo.  V druhé přednášce RNDr. Chocholoušková seznámila žáky s invazními rostlinami na našem území a s problémy, které tyto rostliny způsobují.

 2

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01