Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Naše škola > Školní rok 2015/2016 > Květen > Přeshraniční vzdělávání na SOU Domažlice má zelenou
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Přeshraniční vzdělávání na SOU Domažlice má zelenou

V pátek 6. května 2016 byla v bavorském Chamu slavnostně podepsána smlouva mezi okresním úřadem Cham a pracovním úřadem ve Schwanndorfu o další podpoře česko-německého odborného a jazykového vzdělávání na Středním odborném učilišti v Domažlicích. Podpisu smlouvy byli přítomni chamský zemský rada, pan Franz Löffler, dále zástupci pracovního úřadu ve Schwanndorfu a hospodářské komory v Regensburgu a v neposlední řadě také ředitelé dvou partnerských škol zapojených do projektu přeshraniční spolupráce (za SOU Domažlice Zdeňka Buršíková, za Berufsschule Cham Siegfried Zistler). Česká škola získala díky podepsané smlouvě prostředky na intenzivní jazykové kurzy němčiny a odborné i praktické stáže v německých firmách, které jsou žákům nabízeny coby volitelné moduly během jejich běžné školní docházky. Projekt přeshraničního vzdělávání započal už v roce 2012 a jako hlavní cíl si od počátku vytyčil posílení jazykové vybavenosti žáků, zpřístupnění těch oblastí vzdělání, které nabízí jen německá strana, a konečně získání praktických dovedností v německých firmách. Díky finanční podpoře z prostředků Evropské unie se přeshraniční spolupráce bude nově nabízet nejen žákům prestižního oboru mechanik-seřizovač, ale též gastronomům (učňovským i studijním programům), truhlářům a výhledově též elektromechanikům z přidružené školy ve Stodě. Počet žáků účastnících se přeshraničního vzdělávání tak vzroste ze současných šesti až osmi na celkem dvacet, což bude představovat nemalou výzvu i pro učitele německého jazyka na SOU Domažlice, kteří se na projektu podílejí jak po odborné, tak po organizační stránce. Nabídka přeshraničního vzdělávání na SOU Domažlice představuje pilotní projekt intenzivní kooperace sousedících evropských států na poli odborného školství a nemá co do rozsahu a kvality obdoby na jiných školách. Všechny nabízené programy mají garantovanou kvalitu a jsou zakončeny certifikátem, který absolventům umožňuje absolvovat v Německu učňovské vzdělání ve zkrácené podobě – za předpokladu, že žáci prokážou uspokojivou znalost německého jazyka.

 

Martin Šíp

 

ČLÁNKY

Zeitungsbericht_KooperationArbeitsagentur2016_MZ

Zeitungsbericht_Zertifikatsverleihung2

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice