Školní kola olympiády z německého a anglického jazyk

Dne 23.11.2016 proběhla první část školního kola olympiády z německého a anglického jazyk, kterého se zúčastnilo celkem 47 žáků školy. Žáci řešili 4 úlohy, které svou formou i obsahem jsou velice blízké úlohám maturitním. V časovém limitu 65 minut naprostá většina soutěžících úlohu dokončila.
Výsledky budou zveřejněny po 30.11.2016, kdy proběhne druhá část školního kola.

Foto

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.