PLUS PRO LIDI V KRIZOVÉ SITUACI

Nová služba pro žáky, pedagogické pracovníky a rodiče žáků

Konzultační hodiny odborné pracovnice krizové intervence Renáty Demetrové, DiS., probíhají vždy jednou týdně, zpravidla v úterý, v multimediální knihovně ve škole, vždy v době polední přestávky, tj. v 11,30 – 12,15 hod.

Posláním služby "Plus pro lidi v krizové situaci" je poskytnout v případě potřeby krátkodobou krizovou pomoc dětem i dospělým, psychicky podpořit, provést řešením vzniklé situace, zprostředkovat specializovaná pracoviště - psychologa, právníka, lékaře apod.

Může se jednat o nefunkční vztahy s přáteli, partnery, rodinou (konflikty, šikana, domácí násilí, výchovné problémy ....), krizové situace v souvislosti s nemocemi, úmrtím blízkého, ohrožení životního zázemí - problémy s bydlením, financemi, ale i závažné mimořádné situace - napadení, nehoda, živelná pohroma apod. Pro každého člověka je krizovou situací něco jiného.

Služba je bezplatná.

Konzultační hodiny       21

 

Leták - krizová intervence.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.