Přednášky k projektovému dni Den Země

Dne 26. 4. 2013 se žáci naší školy společně se svými učiteli zúčastnili dvou přednášek na téma Ekosystémy a Invazní enersolrostliny. Obě přednášky se uskutečnily v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU.  Přednášející RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková PhD. ze Západočeské univerzity v Plzni seznámila přítomné s přírodními i umělými ekosystémy, vysvětlila vztahy a vazby, které v každém ekosystému zajišťují rovnováhu mezi jednotlivými druhy rostlin a živočichů a následky narušení těchto vazeb, které mohou mít katastrofální následky pro lidstvo.  V druhé přednášce RNDr. Chocholoušková seznámila žáky s invazními rostlinami na našem území a s problémy, které tyto rostliny způsobují.

 2

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.