Význam správné výživy pro organismus

Význam správné výživy pro organismus

Na náš život mají vliv různé fyzikální a chemické faktory. Jsou to vzduch /jeho složení i teplota/,světlo, půda a voda. Vnější prostředí má tedy vliv na člověka. Jedním z nejdůležitějších spojení organismu s vnějším prostředím je výživa.

Základní vlastností života je jeho stálá obměna, pohyb, změna. V lidském těle neustále probíhá velké množství procesů nezbytných k udržení života, k udržení rovnováhy těchto procesů s prostředím, v němž člověk žije. Potřebnou energii pro všechny tyto procesy a děje v organismu, tělesnou hmotu, která se těmito procesy stále přetváří, buduje a rozpadá, to všechno čerpá člověk ze stravy.

Výživa - je souhrn složitých a nepřetržitých procesů přijímání látek k zajištění energetického výdeje, potřebné při tvorbě a obnově tkání a zajištění a regulaci fyziologických funkcí organismu.

Výživa je základní podmínkou života. Nesprávná výživa je velmi často příčinou nemocí. Člověk při výběru stravy, jejího množství, složení, ale i podmínek jejího přijímání musí využít svých rozumových schopností. Nemůže jíst bez výběru to, co má právě k dispozici, neboť takový způsob stravování je nesprávný a má nepříznivé následky. Člověk musí vědomě svůj způsob stravování usměrňovat. Má využít všech současných poznatků a stravovat se racionálně.

Výživa obsahuje optimální množství a poměr základních živin, minerálních látek i vitamínů ve stravovacím procesu a odpovídá současným vědeckým poznatkům.

Rozdělení poživatin, původ, druhy

Potraviny - patří do velké skupiny látek, které nazýváme poživatiny, používají se jako zdroj výživy.

Poživatiny - je to soubor potravin, pochutin a nápojů, které jsou schopny uspokojit výživové potřeby člověka.

Pochutiny - patří mezi poživatiny, nemají zpravidla žádnou výživnou hodnotu. Svou výraznou chutí, typickou vůní a obsahem specifických látek podporují chutnost a stravitelnost poživatin i činnost trávicího ústrojí (např. káva, čaj, koření).

Nápoje - jsou tekutiny, které lidskému organismu dodávají vodu k rozpouštění živin, přepravě při výstavbě buněk, k látkové přeměně a k vylučování nevyužitelných látek.Povzbuzují tělesnou a duševní činnost /neplatí pro alkoholické nápoje/.

Jakost potravin

Je souhrn vlastností výrobku vyjadřujících schopnost plnit požadavky, které mu byly určeny.

Hodnotí se:

- obsah živin /bílkovin, tuků, sacharidů, minerálních látek, vitamínů a vody /

- vzhled a smyslové faktory / tvar, barva, vůně, chuť/

- technologické faktory / konzistence, struktura …./

- hygienické faktory / látky snižující jakost to jsou cizorodé a škodlivé látky/

Při souhrnném hodnocení se sledují užitné vlastnosti potravin:

- výživová hodnota / tj. energetická a biologická hodnota /, sleduje se zastoupení jednotlivých živin

- senzorická hodnota / tj. vzhled, barva, tvar, struktura/

- hygienickou hodnotu / zdravotní nezávadnost potravin /

- trvanlivost /tj. délka období, ve kterém jsou potraviny schopné zachovat si užitné vlastnosti/

- úroveň spotřebitelského balení

- předpřipravenost (pohotovost) potravin, to znamená, kolik přípravných prací musí spotřebitel vykonat, aby mohl poživatinu použít jako pokrm.

Metody hodnocení jakosti potravin :

a/ senzorické (smyslové)

b/ analytické (zkoušky fyzikální, chemické, mikrobiologické, biologické)

Skladování a ošetřování potravin

Cílem je prodloužit trvanlivost potravin. Potraviny skladujeme podle vlastností. Způsob skladování potravin ovlivňuje jejich kvalitu i zdravotní nezávadnost. Nesprávným skladováním se mohou potraviny znehodnotit. Mezi hlavní činitelé, které v průběhu skladování mohou potraviny negativně ovlivnit patří vlhkost, teplota vzduchu, způsob uložení, hygiena.

DRUHY SKLADŮ

Suché sklady - teplota kolem 18 °C. Používají se na skladování obilovin, cukru, oleje, pochutin. Okna jsou opatřena síťovinou proti prachu a hmyzu.

Chladné sklady - jsou ve sklepních prostorách, ve kterých se udržuje přirozeně nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu při dokonalém větrání. Používají se na skladování odděleně brambor, zeleniny, ovoce, rostl. olejů, vajec, kompotů, nápojů.

Chlazené sklady - to jsou chladnice, chladicí boxy, teplota kolem 10 °C. Skladují se potraviny, které se při vyšších teplotách rychle znehodnocují př. maso, drůbež, zvěřina, mléčné výrobky, cukrářské výrobky - vše odděleně.

Mrazicí sklady - teplota -18 °C až - 22 °C. Dlouhodobě je zde možné skladovat mražené potraviny.

Zásady správného skladování

Potraviny skladujeme podle vlastností ve vhodném druhu skladu (nutné znát jejich složení)

- jakost potravin je nutné pravidelně kontrolovat

- zpracovávají se nejprve potraviny déle skladované, aby neprošla záruční lhůta

- narušené a vadné potraviny se musí ze skladu odstranit

- aromatické potraviny se skladují odděleně (např. koření)

- teplota a vlhkost skladu se kontroluje a upravuje vhodným způsobem (větráním)

- při skladování je nutné důsledně dodržovat pravidla hygieny

Záruční lhůta potravin - je doba, po kterou výrobce (dodavatel) ručí za kvalitu potravin. Na etiketě výrobku se uvádí datum výroby a datum spotřeby.

 

Nákaz z potravin

Onemocnění způsobují mikroorganismy (bakterie, viry), maso nemocných zvířat nebo se infekce přenáší parazity. Zdrojem nákazy může být člověk (nemocný, bacilonosič), ale i vnější prostředí. Poživatinami přenášené nakažlivé nemoci se nazývají alimentární infekce.

Nákaza poživatiny může být přímá nebo druhotná.

Přímá (primární) nákaza - pochází-li potravina z nemocného zvířete (např. tuberkulóza), slintavka, tulerémie (zaječí nemoc), brucelóza (vlnitá horečka).

Druhotná (sekundární) nákaza - do nezávadné potraviny se při styku s vnějším prostředím dostanou choroboplodné zárodky, to je při skladování, zpracování, přepravě, prodeji. K těmto infekcím patří salmonelóza, paratyf, břišní tyf, úplavice, infekční zánět jater, botulismus.

Mnoho virových a bakteriálních onemocnění se může přenášet potravinami při nedodržení hygienických podmínek a špatné veterinární kontrole.

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.