Česko-německý grafický workshop

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se v areálu plzeňského DEPA 2015 uskutečnil česko-německý grafický workshop. Zúčastnili se jej vybraní žáci SOU Domažlice (třídy K1.A – němčináři a M2.K – kosmetičky) a žáci z partnerské školy v Neunburgu vorm Wald. DEPO 2015 je multifunkční kulturní areál zbudovaný v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 zaměřený na popularizaci a propagaci zejména moderního výtvarného umění. Zaměstnanci DEPA pro naše a německé žáky připravili celodenní pestrý program, během něhož si účastníci vyzkoušeli některé prvky užité grafiky: vytváření grafických efektů na plátně i na a papíře, práci s různými druhy barev a vzorů i techniku airbrushe. Díky pěknému počasí mohly výtvarné práce probíhat pod širým nebem v družné, přátelské atmosféře. Českou skupinu doprovázel dr. Martin Šíp, skupinu německých žáků pan Andreas Stark. Velký dík patří paní Lucii Tarabové, koordinátorce česko-německého centra Tandem, která zajistila hladký průběh celé akce.

Martin Šíp    

Foto 

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.