Září 2013

Corny

 

Výuka ekologie zahájena!


DSC_1609 

   Dne 22.9.2013 odstartoval pilotní projekt:              Ekologické vzdělávání žáků z SOU Domažlice. 18 žáků 1. ročníku oboru obráběč kovů přivítal v Technické škole ve Waldmünchenu, která patří pod Berufsschule Cham, zastupující ředitel pan Siegfried Zistler. Žáky přišel pozdravit i zemský rada pan Franz Löffler. Ten zdůraznil důležitost tohoto projektu a souvislost mezi otevřeným pracovním trhem a společným vzděláváním. Na zahájení byl přítomen starosta města Waldmünchen, pan Markus Ackermann a starosta Rötzu, pan Ludwig Reger. Za Akční spolek Čerchov přijela paní Ines Niedziella, přítomen byl ikoordinátor Technické školy ve Waldmünchenu pan Ludwig Wenzel a pan Manfred Bräuer.

Z české strany se tohoto zahájení účastnila ředitelka SOU Domažlice, paní Zdeňka Buršíková a její zástupkyně, paní Petra Váchalová. Ředitelka žákům popřála získání mnoho užitečných jak teoretických, tak praktických poznatků a zmínila význam výuky ekologie v našem příhraničním regionu a také možnosti využití poznatků z tohoto semináře v mnoha vyučovaných předmětech, neboť člověk a životní prostředí je jedno z průřezových témat vzdělávacího programu školy.

Seminář zahájil přednáškou o zásobách energie pan Thomas Rampf. O Slunci, jako o zdroji energie přednášel pan Volker Lankes. Součástí jeho vstupu byla i praktická ukázka fungování fotovoltanických článků. Třetí část semináře byla věnována biomase – jako zdroji energie. Pan Josef Haller žákům vysvětlil, co je to biomasa, jaké druhy existují a jak je možné využít bioplyn. Následně si žáci mohli sami prohlédnout bioplynku v energetické vesnici Schäferei. Přednášky tlumočila paní Martina Beberová, učitelka němčiny v SOU Domažlice.

Tohoto semináře se účastní všechny první ročníky z SOU Domažlice i Stodu, celkem. 170 žáků.


Více na  http://www.technikerschule-waldmuenchen.de/cz

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.