Přijímací řízení 2020/2021
 
 
Přihlášky žáci ze ZŠ a nástavbového studia podávají do 2. 3. 2020
14. 4. 2020  první řádný termín jednotné zkoušky
                 8:30 – 9:55 Matematika 
                10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura
15. 4. 2020  druhý řádný termín jednotné zkoušky
                8:30 – 9:55 Matematika 
               10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura
 
13. 5. 2020  první náhradní termín jednotné zkoušky
                 8:30 – 9:55 Matematika 
                10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura
14. 5. 2020  druhý náhradní termín jednotné zkoušky
                 8:30 – 9:55 Matematika 
                10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura
 
22. 4. 2017 vyhlášení pořadí uchazečů do tříletých oborů nejpozději do 30. 4. 2017 vyhlášení pořadí uchazečů do čtyřletých oborů a nástavbového studia (28.4. výsledky řádného termínu JPZ uvolněné Cermatem)
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.