Prodavač

Nově otevíráme na SOU Domažlice obor Prodavač!

                                                                                                                 

Název oboru                         PRODAVAČ                                        

Kód oboru:                           66-51-H/01                                         

Forma vzdělávání:              denní, 3 roky                                  

Způsob ukončení:               závěrečná zkouška

Certifikace:                           výuční list                                           

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, a to v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozovnách i v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Placený odborný výcvik je zajišťován u provozoven ZKD Sušice v síti prodejen COOP v regionu Domažlice. Po absolvování závěrečné zkoušky můžete pokračovat v dalším nástavbovémstudiu Podnikání na naší škole a získat tak maturitu.

 

Vyučte se v oboru, který má na současném trhu budoucnost jistou.

 

Učební plán


 

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.